5 september 2015 Workshop Goede raad bij incidenten

Transformatiecongres voor raadsleden

10-7-2015

Als zich in uw gemeente een ernstig incident voordoet in het sociaal domein, wat doet u dan als raadslid? Wanneer komt u in actie, en wanneer vooral niet? Reageert u op vragen vanuit de media? Welke informatie heeft u nodig om een inschatting te maken van wat uw rol moet zijn?

In de workshop Goede raad bij incidenten op het Transformatiecongres voor raadsleden op zaterdag 5 september in congrescentrum 1931 te ’s-Hertogenbosch wordt u aan de hand van casussen door Alinda van Bruggen en Pauline van ‘t Zelfde uitgedaagd om hierover na te denken en te discussiëren. Met behulp van onverwachte perspectieven, onderzoek en goede voorbeelden uit het land krijgt u een scherpere kijk op mogelijke effecten van de manier waarop u uw rol invult, en op uw gedragsrepertoire.

Naast deze workshop, verzorgen Alinda van Bruggen en Pauline van 't Zelfde ook de workshop Sturen op transformatie in gedeeld opdrachtgeverschap. In het sociaal domein zijn gemeenten niet alleen lokaal maar ook regionaal aan zet om
de nieuwe taken vorm en inhoud te geven. Wat zijn de top-5 lessen over gedeeld opdrachtgeverschap en bovenlokale samenwerking in het sociaal domein? In deze workshop krijgt u eerst de belangrijkste inzichten aangereikt die zijn gedestilleerd uit tientallen simulaties die in 2014 en 2015 zijn gedaan met en door raden, portefeuillehouders, ambtenaren en ketenpartners. Maar inmiddels gaat het natuurlijk niet meer over een verantwoorde transitie, maar over transformatie.
Daarom krijgt u ook een voorproefje van de nieuwe simulatie Sturen op Transformatie, die vanaf september 2015 deel uitmaakt van het ondersteuningsaanbod van de VNG.

Mis het niet en schijf u nu alvast in.

Na het succesvolle raadsledencongres van vorig jaar hebben het Rijk, de VNG, de Vereniging van Griffiers en Raadslid.NU wederom de handen ineengeslagen om speciaal voor raadsleden en griffiers een groot(s) congres over transformatie in het sociaal domein te organiseren. De drie decentralisaties in het sociaal domein zijn een feit; veel gemeenten geven de veranderingen op het gebied van zorg, jeugdhulp en participatie vorm door dichtbij haar inwoners een nieuw voorzieningenniveau te organiseren. Hoe maak je als gemeente(raad) de slag naar een daadwerkelijke, vernieuwende manier van werken in het sociaal domein? Hoe kan de raad zicht en controle houden? Hoe zit het met de regionale samenwerking? Deze en andere vragen staan centraal tijdens het ‘Transformatiecongres' voor Raadsleden.

Deel deze pagina