Summercourse Bestuursadviseurs zomer 2018

De gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest. Het college is (bijna) gevormd. Het zomerreces komt eraan. En vanaf september zal de hectiek weer toenemen. Nieuwe uitdagingen, en die vragen om een frisse en scherpe adviseur.

 

Tijdens de inwerkperiode van het nieuwe college is het ook tijd voor de adviseurs om zich te herpakken. Deze Summercourse is speciaal voor adviseurs die regelmatig werken met bestuurders in gemeenten.  Nieuwe bestuurders, welke adviesstijl past daarbij? Hoe om te gaan met de kansen en valkuilen rond de veranderende rol van de gemeente in de samenleving?

 

Uit onze analyse van overdrachtsdossiers aan raden kan afgeleid worden dat van bestuursadviseurs echt een andere rol en werkwijze verwacht wordt. Het bestuur zal met zijn agenda snel aangesloten moeten zijn op wat er in de samenleving leeft en samen met de ambtelijke organisatie daar goed op inspelen. De bestuursadviseur zal als verbinder daar zijn rol in moeten nemen. In de Summercourse gaan we met bestuursadviseurs op reis om deze veranderingen te verkennen, op een manier waardoor zij hun bestuurders de komende termijn effectief in positie weten te brengen.

 

Wie gunt u deze impuls?

 

Lees verder.

 • Harry ter Braak
  Harry ter Braak
  vennoot
 • Maureen Hendriks
  Maureen Hendriks
  adviseur
 • Ariëlla Verheul
  Ariëlla Verheul
  adviseur
 • Jostein van Vliet
  Jostein van Vliet
  adviseur