Terug naar Agenda

30 oktober Rondetafelbijeenkomst risicomanagement in regionale jeugdhulparrangementen

Alinda van Bruggen, Erik Koopman
17-9-2015

De meeste gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden zijn zich bewust van de  (zorg-)inhoudelijke, financiële en organisatorische risico’s op het terrein van de jeugdhulp, zo blijkt uit het onderzoek dat Erik Koopman recent afrondde. Het managen van die risico’s is echter in de meeste regio’s nog niet op orde. Hoe worden bijvoorbeeld de zorgcontinuïteit en informatievoorziening gewaarborgd wanneer een grote zorgaanbieder failliet gaat? En wat als vereveningsafspraken niet tot voldoende lokale inzet blijken aan te zetten?

Op vrijdag 30 oktober organiseert PRIMO Nederland in samenwerking met WagenaarHoes een rondetafelbijeenkomst voor portefeuillehouders Jeugd, gemeentesecretarissen en regiodirecteuren over de vraag hoe risicomanagement in de regionale jeugdhulpsamenwerkingen vormgegeven kan worden en hoe gemeenten en regio’s van elkaar kunnen leren. Meer informatie, leest u hier in de uitnodiging van PRIMO Nederland.

Deel deze pagina