Terug naar Agenda Erfgoedcongres

5 maart 2015 Erven met hart en ziel

Inspiratiesessie Wat is uw concept, Ergoedcongres Overijssel

13-2-2015

Paul Overakker verzorgt op het Erfgoedcongres Overijssel de inspiratiesessie Wat is uw concept?

Conceptontwikkeling

Paul OverakkerErfgoedinstellingen zijn op zoek nieuwe business- en verdienmodellen. Minder vaste bijdragen van leden en/of uit subsidies dwingt ze om meer eigen inkomsten te verwerven. Het vraagt om een ingrijpende verandering waarbij soms zelfs een nieuwe reden van bestaan moet worden uitgevonden. ‘Klopt’ uw verhaal of concept met de oorspronkelijke identiteit, maar ook met de markt, de trends en ontwikkelingen en de omgeving? Paul toont u aan de hand van de praktijk van succesvolle herontwikkelingen dat een concept zowel de basis vormt voor, als de uitkomst is van de samen­werking van instelling, publiek, participanten, experts en stakeholders. Meer over Erven met hart en ziel, het Erfgoedcongres Overijssel, vindt u hier.

Het belang van een goed concept bij herontwikkeling erfgoed

Herbestemmen van monumenten is vaak een uitdagende puzzel. Paul Overakker ontwikkelde een masterclass hierover, zie www.wagenaarhoes.nl/conceptontwikkeling of lees hoe dit bij Natura Docet is gerealiseerd.

 

Deel deze pagina