Terug naar Agenda

13 november 2014 Decentralisaties in uitvoering

Deelsessie Gezamenlijk en transformerend opdrachtgeverschap

24-10-2014

Het Rijk, de VNG en KING organiseren op 13 november een congres over de uitvoering van de decentralisaties. Tijdens het congres worden verbindingen gelegd tussen de wereld van de bedrijfsvoering en de wereld van het beleid. Toegang, informatievoorziening, privacy, bedrijfsvoering, sturing en verantwoording zijn op 13 november belangrijke thema’s. Alinda van Bruggen en Paul Geertsema verzorgen deelsessie 10: Gezamenlijk en transformerend opdrachtgeverschap.

Gezamenlijk en transformerend opdrachtgeverschap

Kunt u, als straks de contractering afgerond is, rustig achterover leunen? Of vraagt het sociaal domein om actief en betrokken opdrachtgeverschap? De transformatie die nog (verder) vorm moet krijgen in het sociaal domein maakt het vrijwel onmogelijk om als opdrachtgever aan de voorkant nauwkeurig te bepalen wat u wilt dat partijen voor u doen, met welke kwaliteit en tegen welke prijs. Toch vragen de inhoudelijke en financiële risico’s om goed meetbare afspraken en adequate monitoring. Tegelijkertijd zijn de onderlinge afhankelijkheden in het stelsel en de transformatieopgave zo groot, dat u als opdrachtgever vooral ruimte zult moeten bieden aan uitvoerende partijen en aan uzelf om te leren, te verbeteren en te innoveren. In deze sessie gaat u aan de hand van ervaringen en voorbeelden uit de praktijk in gesprek over de harde en de ‘zachte’, sociale, samenwerkingskant van opdrachtgeverschap in het sociaal domein. Wat is uw rol, hoe treft u een goed evenwicht en welk repertoire kunt u daarbij inzetten? Als aftrap zal een praktijkcasus uit het land worden gepresenteerd.

Meer informatie

Het congres is bedoeld voor alle (gemeentelijke) beleidsmedewerkers, informatiemanagers, Transitiemanagers/3D projectleiders, hoofden bedrijfsvoering (met name P&O en Financiën).

Het congres Decentralisaties in Uitvoering vindt plaats op donderdag 13 november 2014 in het WTC, Beursplein 47 in Rotterdam van 10.00 – 17.00 uur. Deelname aan het congres is gratis.

Voor het programme en inschrijving verwijzen we u naar www.decentralisatiesinuitvoering.nl.

 

Deel deze pagina