Terug naar Agenda De Decentralisaties Dag

28 mei 2014 De Decentralisaties Dag

Opdrachtgeverschap nieuwe stijl

15-5-2014

Op 28 mei organiseren de ministeries van BZK, VWS, SZW en V&J en de VNG De Decentralisaties Dag in 's-Hertogenbosch. Een dag vol inspiratie en informatie die u helpt om de drie decentralisaties in het sociale domein zo goed mogelijk in te voeren in uw gemeente. Alinda van Bruggen verzorgt de presentatie over opdrachtgeverschap nieuwe stijl.

Wat vragen de drie decentralisaties van opdrachtgeverschap?

Wie doet wat hij altijd deed, zal krijgen wat hij altijd kreeg. Wie als opdrachtgever een werkelijke transitie van het sociaal domein nastreeft, zal ook in de invulling van zijn eigen rol als opdrachtgever (en eigenaar) anders moeten optreden. Van statische naar dynamische kwaliteit, gedeeld en meerschalig opdrachtgeverschap, inhoudgestuurd samenwerken en genuanceerde rolkeuzes. Aan de hand van scherpe analyses, praktijkvoorbeelden en inzichten uit de VNG-simulaties over opdrachtgeverschap, neemt Alinda van Bruggen u mee in lessen om op te kauwen en praktische handvatten om te gaan toepassen.

Aanmelden

Delename is gratis, kijk voor aanmelden op De Decentralisaties Dag.

Deel deze pagina