Terug naar Agenda

Doen wat nodig is, hoe organiseer je dat?

Conferentie 31 januari 2020

1-11-2019

Op vrijdag 31 januari organiseerden wij de Conferentie Doen wat nodig is, hoe organiseer je dat?

Afwijken van routines als die tot ongewenste uitkomsten leiden. Het lijkt zo voor de hand liggend. En zo logisch dat we willen dat dat gebeurt. Toch is het in de praktijk voor de uitvoerder vaak ongelooflijk moeilijk om dat te organiseren. De professional is wel aan zet, maar bestuurders en managers zullen daarvoor condities moeten creëren. “Doen wat nodig is” stelt hoge eisen aan bestuurders en managers omdat zij naast de bestaande werkpraktijk een tweede, andere werkpraktijk mogelijk moeten maken met andere besturings- en verantwoordingsprincipes en een ander samenspel onderling.

Routines zijn handig en belangrijk om veel voorkomende, relatief voorspelbare kwesties vlot en effectief te kunnen afhandelen. Routines zijn vaak het resultaat van ervaring (“wat werkt het beste als…”), vaak evidence based, en zorgen voor voorspelbaarheid. Maar soms is het nodig af te wijken van de routine en vraagt de situatie om maatwerk. Maar ook wat dat dan betekent.

Dat is niks nieuws. Onder verschillende bewoordingen staat het onderwerp al jaren volop in de belangstelling, zeker in het publieke domein: de responsieve overheid, maatwerk, opgavegericht werken, werken volgens de bedoeling in plaats van blindelings doorgaan in “verdraaide organisaties” zoals Wouter Hart ze zo treffend heeft genoemd. Allemaal pogingen om in de context van vaak verregaand gebureaucratiseerde en gestandaardiseerde organisaties te doen wat nodig is.

Inmiddels zijn veel waardevolle inzichten ontwikkeld en ervaringen opgedaan over succesfactoren om te kunnen doen wat nodig is. De professional die geconfronteerd wordt met situaties die om maatwerk vragen staat daarbij meestal centraal. Terecht, maar bestuur en management zijn van doorslaggevende betekenis om te zorgen dat overheidsorganisaties in staat zijn om te doen wat nodig is.

Welke bouwstenen moet je als bestuurder of manager in acht nemen om de organisatie waarvoor jij verantwoordelijk bent zo in te richten dat ‘doen wat nodig is’ vanzelfsprekend wordt? En dat efficiënte routine en effectief maatwerk parallel kunnen functioneren als twee verschillende uitvoeringspraktijken?

In de conferentie Doen wat nodig is - hoe organiseer je dat? verkenden we samen met verantwoordelijke bestuurders en managers een zevental bouwstenen. Bouwstenen die naar ons idee richting kunnen geven aan een praktijk waarbij “doen wat nodig is” beter geborgd is.

Klik hier voor de compilatie van de dag.

 

Bouwstenen voor het organiseren van “doen wat nodig is”

 

Tips en handvatten bij de bouwstenen

 

 

Zeven bouwstenen van Doen wat nodig is