Agenda

 • Special: lancering van de participatie versneller App THiNK! op 17 januari 2019
  4-12-2018

  Special: lancering van de participatie versneller App THiNK!

  Alinda van Bruggen

  “Hoe richt je als gemeente participatietrajecten (bijvoorbeeld in het licht van de Omgevingswet) passend in? Hoe zorg je dat er een effectief samenspel ontstaat tussen de inbreng van burgers en de rol van raad en college? Het lijkt simpel, maar blijkt in de praktijk vaak lastig. In opdracht van BZK is een tool ontwikkeld die raden en projectleiders hierbij helpt. De tool bestaat uit een app en een workshop om de methodiek onder de knie te krijgen. Alinda van Bruggen (WagenaarHoes) en Wouter Bosch (gemeente Kampen) ontwikkelden deze tool, die na een succesvolle test in Kampen nu voor alle gemeenten beschikbaar komt. De VPNG heeft de app geadopteerd, daarnaast is er voor gemeenteraden een workshop mogelijk. Op 17 januari 2019 wordt de tool landelijk gelanceerd:

  Lees meer
 • WagenaarHoes organiseert leiderschapstraject voor wethouders
  27-9-2018

  WagenaarHoes organiseert leiderschapstraject voor wethouders

  In november 2018 start WagenaarHoes met een nieuw Bestuurlijk Leiderschaps Ontwikkelings Traject (BLOT). Een leergang die op basis van open inschrijving wethouders uit verschillende gemeenten in een setting plaatst waarin ook het delen van ervaringen en van elkaar leren mogelijk is. Een traject dat de uitdagingen van deze tijd hanteerbaar maakt met sprekers, simulaties en discussies onder gelijkgestemden die ook hun rol nog zoeken en hun kracht maximaal willen benutten. Wat gebeurt er wanneer je uit je comfortzone wordt gebracht? Hoe pak je gewenste veranderingen aan? Hoe kan je grote betrokkenheid laten zien en dan toch niet zelf onderdeel van het probleem worden? En wat betekent het om te besturen zonder te managen? Allemaal voorbeelden van thema’s die de revue passeren.

  Lees meer
 • Raad in beraad tijdens raadsledencongres 20 januari 2018
  30-11-2017

  Raad in beraad tijdens raadsledencongres 20 januari 2018

  Op 20 januari jl. vond het Raadsledencongres – klaar voor vier jaar! plaats in ‘s-Hertogenbosch. Wij kijken terug op een mooie dag. Uit de evaluatie blijkt dat de deelnemers dat ook doen!

  Een terugblik op deze dag met foto’s en presentaties van de diverse workshops kunt u bekijken op de website van de VNG. Ook het beeldverslag is gereed en kunt u hier bekijken.

   

  Raadslid.Nu, de Vereniging van Griffiers, de VNG en het ministerie van BZK

  Lees meer
 • Landelijke bijeenkomst Omgevingswet 19 mei 2017
  27-4-2017

  Landelijke bijeenkomst Omgevingswet 19 mei 2017

  Op 19 mei a.s. organiseert de Vereniging van Griffiers een landelijke bijeenkomst over de betekenis van de naderende Omgevingswet voor gemeenteraden en raadsgriffies. Alinda van Bruggen (WagenaarHoes) en Eelke Horselenberg (VNG) verzorgen de plenaire sessie en de workshops. Zie https://www.griffiers.nl/agenda/agendapunt/127

   

  Lees meer
 • Het SOM Seminar Controller, Bestuur en Woningwet
  9-3-2017

  Het SOM Seminar Controller, Bestuur en Woningwet

  Op 21 juni 2017 vindt het SOM Seminar “Controller, Bestuur en Woningwet” plaats met onder meer Goos Minderman, Jaap Kleijwegt, Ed Vosselman en Harry ter Braak.

  Lees meer
 • Sociale Top 23 januari 2017
  23-1-2017

  Sociale Top 23 januari 2017

  Harry ter Braak

  23 januari werd in Eindhoven de Sociale Top gehouden. Een enerverende conferentie waarbij vertegenwoordigers van instellingen, overheden, hun bestuurders en betrokken burgers met elkaar in gesprek waren over de opgaven waar we in Nederland voor staan in het sociale domein.

  Lees meer
 • Nieuw Regeerakkoord en gemeenten: what’s next? 12 januari 2017
  12-12-2016

  Nieuw Regeerakkoord en gemeenten: what’s next? 12 januari 2017

  Op 12 januari j.l. ond het seminar Nieuw regeerakkoord en gemeenten: what’s next? plaats.

   

   

  Lees meer
 • Workshop Maatwerk vraagt om bestuurlijke lef op 12 oktober 2016
  16-9-2016

  De landelijke bijeenkomst City Deal Inclusieve Stad op 12 oktober 2016

  Alinda van Bruggen

  Wat betekent de paradigmashift naar meer maatwerk voor de rol van het lokale bestuur? Wat kunnen wethouders doen om deze ontwikkeling te ondersteunen en mogelijk te maken? Aan de hand van een concrete praktijkcasus bespreekt u bestuurlijke dilemma’s in de relatie van het College met de Raad, in de samenwerking en afstemming tussen vakwethouders onderling en in de relatie tussen het lokale bestuur en de sociale wijkteams die de ruimte moeten krijgen om maatwerk te kunnen leveren. In deze workshop gaan we ook in op de ervaringen van de Strategische Casustafel, waar wethouders uit verschillende gemeenten met elkaar uitwisselen welke knelpunten zij tegenkomen bij het realiseren van maatwerkoplossingen en hoe zij omgaan met bestuurlijke dilemma’s die zich daarbij voordoen. De workshop wordt ingeleid door wethouder Kees Diepeveen van de gemeente Utrecht.

   

  Lees meer
 • WagenaarHoes op VNG congres 7 en 8 juni 2016
  27-5-2016

  WagenaarHoes op VNG congres 7 en 8 juni 2016

  WagenaarHoes zal vertegenwoordigd zijn op het VNG congres, dat op 7 en 8 juni in Haarlemmermeer plaatsvindt. Het thema van het congres is dit jaar Pionieren in de polder. Wij gaan graag over dit en andere thema’s met u in gesprek. U kunt ons vinden bij onze stand. Daar kunt u, naast andere informatie, ook ons nieuwste magazine vinden met daarin artikelen over actuele vraagstukken waarbij wij gemeenten en andere partijen ondersteunen. Zoals de opvang van vluchtelingen, democratische legitimering van het lokaal bestuur, pionieren in nieuwe rollen, positiebepaling in de transformatie in het sociaal domein, etc.

  Lees meer
 • 15 en 16 oktober 2015 Tweedaagse passend onderwijs
  29-9-2015

  15 en 16 oktober 2015 Tweedaagse passend onderwijs

  Alinda van Bruggen

  Op 15 en 16 oktober a.s. organiseert de PO-raad een tweedaagse over passend onderwijs, voor directeuren, directeur-bestuurders, coördinatoren en stafmedewerkers van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs, en hun belangrijkste partners. Het thema van de tweedaagse is Noaberschap, Meesterschap, Partnerschap.

  Lees meer
 • 30 oktober 2015 Rondetafelbijeenkomst risicomanagement
  17-9-2015

  30 oktober Rondetafelbijeenkomst risicomanagement in regionale jeugdhulparrangementen

  Alinda van Bruggen, Erik Koopman

  De meeste gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden zijn zich bewust van de  (zorg-)inhoudelijke, financiële en organisatorische risico’s op het terrein van de jeugdhulp, zo blijkt uit het onderzoek dat Erik Koopman recent afrondde. Het managen van die risico’s is echter in de meeste regio’s nog niet op orde. Hoe worden bijvoorbeeld de zorgcontinuïteit en informatievoorziening gewaarborgd wanneer een grote zorgaanbieder failliet gaat? En wat als vereveningsafspraken niet tot voldoende lokale inzet blijken aan te zetten?

  Lees meer
 • Workshop Goede raad bij incidenten
  10-7-2015

  5 september 2015 Workshop Goede raad bij incidenten

  Als zich in uw gemeente een ernstig incident voordoet in het sociaal domein, wat doet u dan als raadslid? Wanneer komt u in actie, en wanneer vooral niet? Reageert u op vragen vanuit de media? Welke informatie heeft u nodig om een inschatting te maken van wat uw rol moet zijn?

  Lees meer
 • 2 en 3 juni 2015 WagenaarHoes op VNG congres
  19-5-2015

  WagenaarHoes op VNG congres 2 en 3 juni 2015

  WagenaarHoes zal vertegenwoordigd zijn op het VNG congres, dat op 2 en 3 juni in Apeldoorn plaatsvindt. Het thema van het congres is dit jaar Dichtbij, Dialoog & Democratie. Wij gaan graag over deze thema’s met u in dialoog. U kunt ons vinden bij onze “kraam”. Hier vindt u onder meer informatie over de bestuurlijke bijeenkomsten over incidentmanagement in het sociaal domein, die in samenwerking tussen het ministerie van BZK, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de Wethoudersvereniging en WagenaarHoes georganiseerd worden.

  Lees meer
 • 24 juni 2015 Incidentmanagement
  12-5-2015

  24 juni 2015 Bijeenkomst over incidentmanagement sociaal domein

  Op 24 juni vindt in Assen een bijeenkomst plaats over incidentmanagement in het sociaal domein. De organisatie is in handen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met de Wethoudersvereniging, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en gemeente Assen. De begeleiding ligt onder andere in handen van WagenaarHoes en prof. dr. Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

   

  Lees meer hierover op http://www.burgemeesters.nl/content/2406-incidentmanagement-sociaal-domein.

  Lees meer
 • 16 april 2015 Rondetafel primair onderwijs
  8-3-2015

  16 april 2015 Professionaliteit in het PO

  Op 16 april 2015 bent u van harte welkom op de rondetafelbijeenkomst voor bestuurders in het primair onderwijs, over professionaliteit. Meer informatie volgt later.

  Eerdere bijeenkomsten spraken we over 'rolneming van bestuurders' en 'bestuurskracht'.

  Lees meer
 • 9 maart 2015 Nieuw businessmodel voor professionele kantoren?
  14-2-2015

  9 maart 2015 Symposium Professional Service Firms

  Traditionele businessmodellen lijken voor kantoren van adviseurs, advocaten en accountants niet meer houdbaar. Professionals en hun organisaties denken fundamenteel na over hun werkwijze en besturingsmodellen. Op 3 november vond hierover het symposium Bestuurlijke toekomst van professionele kantoren plaats. Op 9 maart organiseert het Harvard Rosarium Genootschap een vervolg over Business Models voor Professional Service Firms.

  Lees meer
 • 5 maart 2015 Erven met hart en ziel
  13-2-2015

  5 maart 2015 Erven met hart en ziel

  Paul Overakker verzorgt op het Erfgoedcongres Overijssel de inspiratiesessie Wat is uw concept?

  Lees meer
 • 15 januari 2015 KING jaarcongres
  21-11-2014

  15 januari 2015 KING jaarcongres

  Meerdere wegen naar … van Rijk naar wijk. Dat is het thema van het KING Jaarcongres op donderdag 15 januari 2015. De decentralisaties zijn een feit, gemeenten hebben taken rondom zorg, werk en jeugd overgenomen van het Rijk. Wij verzorgen de keuzesessie Van transitie naar transformatie: effectief sturen op innovatie in en buiten de gemeentelijke organisatie.

  Lees meer
 • 13 november 2014 Decentralisaties in uitvoering
  24-10-2014

  13 november 2014 Decentralisaties in uitvoering

  Het Rijk, de VNG en KING organiseren op 13 november een congres over de uitvoering van de decentralisaties. Tijdens het congres worden verbindingen gelegd tussen de wereld van de bedrijfsvoering en de wereld van het beleid. Toegang, informatievoorziening, privacy, bedrijfsvoering, sturing en verantwoording zijn op 13 november belangrijke thema’s. Alinda van Bruggen en Paul Geertsema verzorgen deelsessie 10: Gezamenlijk en transformerend opdrachtgeverschap.

  Lees meer
 • 3 november 2014 Toekomst professionele kantoren
  17-10-2014

  3 november 2014 Bestuurlijke toekomst professionele kantoren

  Het vanzelfsprekend functioneren van professionele kantoren (Professional Service Firms) is in de laatste jaren verdampt. Cliënten zijn kritischer geworden en zoeken alternatieven. Traditionele organisatiemodellen werken niet meer. Een aantal kantoren is inmiddels in het zoeklicht van toezichthouders, politiek en pers gekomen. Om hieraan het hoofd te bieden moeten professionals en hun organisaties fundamenteel nadenken over hun werkwijze en besturingsmodellen in brede zin.

  Lees meer
 • 2 oktober 2014 Rondetafel primair onderwijs
  17-7-2014

  2 oktober 2014 Rondetafel primair onderwijs

  Onder het motto ‘een goed gesprek tussen onderwijsbestuurders’ organiseren we 2 oktober voor de tweede keer een bijeenkomst voor bestuurders in het primair onderwijs, dit keer op ons kantoor in Driebergen. Daar waar we in 2013 uitvoerig ervaringen hebben gedeeld rondom het thema bestuurskracht, gaan we dit jaar dieper in op het thema rolneming.

  Lees meer
 • Deelcongres VNG 17 juni 2014
  4-6-2014

  Deelcongres VNG 17 juni 2014

  Simulatie: Jeugdhulp en uw rol als gemeentebestuurder of raadslid

  Welke vraagstukken komen er vanaf 2015 op het bord van college en raad te liggen als het gaat om de jeugdhulp? Welke doorwerking hebben keuzes die u nu in de voorbereiding op de decentralisatie maakt? Wat als er straks toch een wachtlijst ontstaat voor bepaalde vormen van zorg?

  Lees meer
 • 28 mei De Decentralisaties Dag
  15-5-2014

  28 mei 2014 De Decentralisaties Dag

  Op 28 mei organiseren de ministeries van BZK, VWS, SZW en V&J en de VNG De Decentralisaties Dag in 's-Hertogenbosch. Een dag vol inspiratie en informatie die u helpt om de drie decentralisaties in het sociale domein zo goed mogelijk in te voeren in uw gemeente. Alinda van Bruggen verzorgt de presentatie over opdrachtgeverschap nieuwe stijl.

  Lees meer
 • 23 mei Rondetafel medezeggenschap
  14-5-2014

  23 mei 2014 Rondetafel medezeggenschap

  Op vrijdag 23 mei 2014 ontvangen we op ons kantoor te Driebergen een select gezelschap van OR-voorzitters. Deze deelnemers hebben met elkaar gemeen dat ze afgelopen jaar hebben deelgenomen aan ons onderzoek naar de verandering in medezeggenschapsdialoog. In een interactief programma blikken we terug op de onderzoeksresultaten en gaan we met elkaar in gesprek over actuele zaken waarmee de medezeggenschap te maken heeft.

  Lees meer
 • Gemeenteraadsverkiezingen 2014
  4-3-2014

  19 maart 2014 Gemeenteraadsverkiezingen

  Wij bieden verschillende handvatten om nieuwe colleges, wethouders en raadsleden een vliegende start te bezorgen. Dit doen wij vanuit de WagenaarHoes Academie, waarin we strategische ontwikkeling, organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling verbinden.

  Lees meer
 • Slim Samenwerken Dag 5 februari 2014
  3-2-2014

  5 februari 2014 Slim Samenwerken Dag

  Op 5 februari 2014 vindt de Slim Samenwerken Dag plaats voor gemeentebestuurders, gemeentesecretarissen en raadsleden. De dag staat in het teken van: Maatschappelijke initiatieven en verkiezingen – de uitdagingen van 2014. Alinda van Bruggen, Guido von Grumbkow en Noortje Gerritsen leveren een bijdrage aan de workshops.

  Lees meer
 • Archief agenda-items
  1-1-2014

  Archief

  Om een idee te krijgen van de activiteiten van WagenaarHoes, neem een kijkje in ons archief.

  Lees meer
 • Summercourse Bestuurdadviseurs zomer 2018

  Summercourse Bestuursadviseurs zomer 2018

  De gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest. Het college is (bijna) gevormd. Het zomerreces komt eraan. En vanaf september zal de hectiek weer toenemen. Nieuwe uitdagingen, en die vragen om een frisse en scherpe adviseur.

   

  Tijdens de inwerkperiode van het nieuwe college is het ook tijd voor de adviseurs om zich te herpakken. Deze Summercourse is speciaal voor adviseurs die regelmatig werken met bestuurders in gemeenten.  Nieuwe bestuurders, welke adviesstijl past daarbij? Hoe om te gaan met de kansen en valkuilen rond de veranderende rol van de gemeente in de samenleving?

   

  Uit onze analyse van overdrachtsdossiers aan raden kan afgeleid worden dat van bestuursadviseurs echt een andere rol en werkwijze verwacht wordt. Het bestuur zal met zijn agenda snel aangesloten moeten zijn op wat er in de samenleving leeft en samen met de ambtelijke organisatie daar goed op inspelen. De bestuursadviseur zal als verbinder daar zijn rol in moeten nemen. In de Summercourse gaan we met bestuursadviseurs op reis om deze veranderingen te verkennen, op een manier waardoor zij hun bestuurders de komende termijn effectief in positie weten te brengen.

   

  Wie gunt u deze impuls?

   

  Lees verder.

  Lees meer