Summercourse bestuursadviseurs 2018

De gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest. Het college is (bijna) gevormd. Het zomerreces komt eraan. En vanaf september zal de hectiek weer toenemen. Nieuwe uitdagingen, en die vragen om een frisse en scherpe adviseur.

 

Tijdens de inwerkperiode van het nieuwe college is het ook tijd voor de adviseurs om zich te herpakken. Deze Summercourse is speciaal voor adviseurs die regelmatig werken met bestuurders in gemeenten.  Nieuwe bestuurders, welke adviesstijl past daarbij? Hoe om te gaan met de kansen en valkuilen rond de veranderende rol van de gemeente in de samenleving? Uit onze analyse van overdrachtsdossiers aan raden kan afgeleid worden dat van bestuursadviseurs echt een andere rol en werkwijze verwacht wordt. Het bestuur zal met zijn agenda snel aangesloten moeten zijn op wat er in de samenleving leeft en samen met de ambtelijke organisatie daar goed op inspelen. De bestuursadviseur zal als verbinder daar zijn rol in moeten nemen. In de Summercourse gaan we met bestuursadviseurs op reis om deze veranderingen te verkennen, op een manier waardoor zij hun bestuurders de komende termijn effectief in positie weten te brengen.

 

Wie gunt u deze impuls?

Klaar voor het komend jaar

Natuurlijk is een bestuursadviseur in de praktijk wijs geworden. En toch... zijn er in het dagelijkse werk misschien uitdagende situaties die spannend werden. Waar nét iets meer inzat wat er niet uitkwam door tijdsdruk, verschillende logica’s en perspectieven tussen college en raad, of tussen bestuurlijke ambities en haalbaarheid in de uitvoering. Gebruik deze zomer om voorbereid te zijn voor het komende jaar. Door vanuit praktijkervaringen de eigen ontwikkeling een nieuwe impuls te geven met nieuwe inzichten, tijd voor reflectie op eigen handelen en oefening. Met theorie die in de praktijk helpt. Methodiek als tegenhanger van de dagelijkse hectiek.

Wat de Summercourse oplevert:

Concrete inzichten die helpen om balans en overzicht te houden, handvatten en taal die helpt om bestuurders en andere stakeholders effectief te adviseren én nieuw opgedane inspiratie.

Programma

Twee dagen die afwisselend intensief en ontspannen zijn. Kennis opdoen, ontmoetingen, ervaringen en wandelgesprekken. Een reflectieopdracht als huiswerk vooraf,  waarin we je vragen jouw gemeentelijke context in kaart te brengen. Ter voorbereiding krijg je van ons een korte schets over de veranderende rol van bestuursadviseur toegestuurd. In een telefonische intake vooraf maken we kennis met jou en jouw belangrijkste opgaven, waardoor we het programma zoveel mogelijk op maat kunnen snijden. In de training leer je van elkaar én van deskundige trainers.

Dag 1: Adviseur en context

 • Inzicht in de adviesrol: inzicht in eigen drijfveren, waarden en overtuigingen via Management Drives. Inclusief terugkoppeling     van je individueel profiel. Dit ondersteunt je om effectief te beïnvloeden in complexe situaties.
 • Verbinding tussen rol en context: de aanwezige realiteiten en actoren in het systeem in kaart brengen (voorbereid met de huiswerkopdracht). Je eigen rol en positie kiezen ten opzichte van de bestuurlijke en ambtelijke kernspelers en dynamiek met de omgeving.  
 • Eerste verkenning opopgavegestuurd en procesgestuurd werken: wat mogen bestuurders verwachten van de ambtelijke organisatie en van de roluitoefening van de bestuursadviseur. Bijvoorbeeld hoe vanuit de rol van bestuurlijk opdrachtgever de opgave verbonden kan worden aan de organisatie en aan de verandering. En wat de basis principes zijn van de besturing van processen.

Dag 2: Adviesvaardigheden

 • Effectief beïnvloeden: aansluiten, draagvlak creëren en interventies doen. Van doordrukken tot niets doen en alles daartussen. 
 • Adviseren vanuit meervoudig perspectief (o.a. bestuurder, bewoner, (keten) partner)):  bij de veranderende verhoudingen in de samenleving het eigenaarschap voor belangenafwegingen zorgvuldig beleggen. Omgaan met belangentegenstellingen: leer je persoonlijke stijl kennen en deze effectief inzetten.
 • Adviseren op strategische opgaven (en van daaruit beheersen van de agenda): bewust zijn van betekenis en belang van de      agenda. Afhankelijk van de ingebrachte casuïstiek adviesrepertoire op scenario denken en/ of oordeelsvorming verkennen. Van één-dimensioneel denken naar openingen vinden, en oordeelsvermogen aanscherpen.

De trainers

WagenaarHoes is partner in verandering voor de lokale overheid. Onze adviseurs en trainers kennen de context van het openbaar bestuur en staan al 30 jaar bestuurders en bestuursadviseurs bij in hun complexe uitdagingen. Voor deze Summercourse delen zijn hun actuele kennis van adviseren in een gemeentecontext anno 2018.

Investering

De investering voor de Summercourse is € 1.250,- per persoon (exclusief btw) voor twee intensieve dagen opleiding en twee lunches op onze locatie te Driebergen (gratis parkeerplaatsen aanwezig en goed bereikbaar met OV). Inloop vanaf 9.00 uur, start 9.30 – 17.30 uur. Deze Summercourse binnenshuis organiseren? Neem contact met ons op voor een aantrekkelijke pakketprijs voor een volledig op maat gesneden incompany course. Vragen? Ons secretariaat staat voor u klaar via secretariaat@wagenaarhoes.nl en (0343) 52 40 10.

 

 

 

Deel deze pagina
 • Harry ter Braak
  Harry ter Braak
  vennoot
 • Maureen Hendriks
  Maureen Hendriks
  adviseur
 • Jostein van Vliet
  Jostein van Vliet
  adviseur
 • Ariëlla Verheul
  Ariëlla Verheul
  adviseur