Terug naar Homepage

Strategievorming

U heeft behoefte aan een heldere koers in een turbulente tijd. De identiteit van uw organisatie, en de ontwikkeling daarvan, staan centraal in uw strategie. Strategievorming vraagt om zicht op de positie van de organisatie in haar maatschappelijke omgeving, de strategische opties van de organisatie daarbinnen en een helder proces waarlangs het strategische plan tot stand komt. Dat proces bevestigt immers uw identiteit en daarmee uw strategie.

  • Harry ter Braak
    Harry ter Braak
    adviseur en vennoot
  • Alinda van Bruggen
    Alinda van Bruggen
    adviseur/ directie

WagenaarHoes ondersteunt bedrijven, maatschappelijke instellingen en overheden al meer dan 25 jaar bij het komen tot een strategie. Strategievorming is een complex proces, dat begint met een visie op hoe u dit proces wilt doorlopen. Welke stappen wilt u zetten, wat zijn de kaders, wie moeten betrokken worden? In een strategievormingstraject kunt u van ons verwachten, dat wij deze én minder voor de hand liggende vragen zullen stellen. Daarbij hebben wij op basis van onze ervaring altijd een beeld van wat in uw situatie vermoedelijk wel en niet werkt.

Strategievorming start met zicht op de positie van de organisatie in haar omgeving, nu en in het verleden. Wie zijn de belangrijkste partners en concurrenten? Hoe ziet de voortbrengingsketen eruit? Wat zijn de scenario’s voor de toekomst van de omgeving van uw organisatie? We organiseren met u een vruchtbaar en enthousiasmerend proces dat altijd leidt tot mooie gesprekken over wat realistische toekomstperspectieven zijn. Op basis van de scenario’s verkennen we met u uw strategische opties: wat staat uw organisatie te doen, kijkend naar de meest realistische toekomstscenario’s?

Strategievorming is meer dan een rationele puzzel, het gaat ook om het vinden en ontwikkelen van gezamenlijke overtuiging. Wij zijn daarbij graag uw adviseur en sparringpartner.