Terug naar Homepage

Strategievorming

U heeft behoefte aan een heldere koers in een turbulente tijd. Strategievorming vraagt om zicht op de positie van de organisatie in haar maatschappelijke omgeving, de strategische opties van de organisatie daarbinnen en een helder proces waarlangs het strategische plan tot stand komt.

 • Harry ter Braak
  Harry ter Braak
  vennoot
 • Guido von Grumbkow
  Guido von Grumbkow
  adviseur
 • Jack Kruf
  Jack Kruf
  adviseur
 • Cees Paardekooper
  Cees Paardekooper
  adviseur
 • Alinda van Bruggen
  Alinda van Bruggen
  adviseur

WagenaarHoes ondersteunt bedrijven, maatschappelijke instellingen en overheden al meer dan 25 jaar bij het komen tot een strategie. Strategievorming is een complex proces, dat begint met een visie op hoe u dit proces wilt doorlopen. Welke stappen wilt u zetten, wat zijn de kaders, wie moeten betrokken worden? Het zijn zomaar enige voor de hand liggende vragen bij de start. In een strategievormingstraject kunt u van ons verwachten, dat wij deze én minder voor de hand liggende vragen zullen stellen. Daarbij hebben wij op basis van onze ervaringen altijd een beeld van wat in uw situatie waarschijnlijk wel en niet werkt.

Strategievorming start met zicht op de positie van de organisatie in haar omgeving, nu en in het verleden. Wie zijn de belangrijkste partners en concurrenten? Hoe ziet de voortbrengingsketen eruit? Op basis hiervan ontwikkelen we scenario’s voor denkbare toekomsten van de omgeving van uw organisatie. Dit is een vruchtbaar proces dat vaak leidt tot mooie gesprekken over wat realistische toekomstperspectieven zijn. Op basis van de scenario’s werken we vervolgens aan strategische opties: wat staat uw organisatie te doen, kijkend naar de meest realistische toekomstscenario’s?

Op basis van onze ervaringen leiden we u als adviseur en sparringpartner door het proces van strategievorming.

 

Deel deze pagina