Dit boekje gaat over reflecteren, leren en presteren door het vragen, geven en ontvangen van feedback. Wij benoemen acht velden van feedback® vanuit geven/vragen, gevoel (vanuit de buik) of waarneming (met het hoofd). Het boekje nodigt uit om te experimenteren en feedback te ontwikkelen tot feed forward.