Website SMS

Stichting Management Studies

WagenaarHoes is financieel en intellectueel donateur van de Stichting Management Studies. De stichting verricht onderzoek naar actuele managementvraagstukken rond besturing, organisatie en personeelsbeleid. De bevindingen van de onderzoeken worden gepubliceerd in handzame, toegankelijke boeken.

Nieuwerwets organiseren

Nieuwerwets OrganiserenHans de Bruijn, Haiko van der Voort, Harald Warmelink, Ruben van Wendel de Joode, Nikki Willems

‘Nieuwerwets organiseren’ is een nuchter boek met weinig pretenties en misschien daarom wel zo goed. Dat zei dagvoorzitter Paul Nobelen over de nieuwe uitgave van Stichting Management Studies die op 5 juli 2014 werd gepresenteerd tijdens een symposium bij de ’s Heeren Loo Zorggroep in Amersfoort. Professor Hans de Bruijn, een van de schrijvers en leider van het onderzoek zei het zo: "We zijn geen Mozesfiguren die het volk naar het beloofde land van de nieuwe organisatievormen zal leiden’. Al te catchy verhalen over nieuw organiseren: geloof er niet te veel van, daar is de dagelijkse praktijk veel te weerbarstig voor. Intrigeren, analyseren en kritisch kijken, dat is wat wij doen. We laten niet alleen de zonnige kant, maar ook de schaduwkant zien van nieuwe organisatievormen.” Lees verder over deze studie op de website van Stichting Management Studies.

WagenaarHoes werkte mee aan de publicatie, onze adviseur Cees Paardekooper, had zitting in de begeleidingscommissie van het boek.

Schaarste bestaat niet - Strategisch omgaan met de factor arbeid

Ronald Dekker, Charissa Freese, Véronique Oonk, Geert-Jan Waasdorp

Schaarste bestaat niet“Over een uurtje gaat het regenen, dus als we droog over willen komen moeten we nu onze spullen pakken en gaan!”

Precies zo is het ook met arbeidsschaarste. In een aantal sectoren, zoals de ict of de techniek, is het al aan het regenen, daar wordt de arbeidsschaarste al gevoeld. Maar ook andere organisaties zien de bui hangen en buigen zich (weer) over vragen als: Hoe vang ik de vergrijzing op? Hoe kom ik aan de beste mensen? Waar zijn ze te vinden? Wat zijn alternatieve aanpakken? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de schaarste voor zijn? Het antwoord is heel eenvoudig: door nu te vertrekken! Dit boek biedt de paraplu’s en warme, droge handdoeken voor als het al regent en de arbeidsschaarste al gevoeld wordt, maar is vooral ook de ‘buienradar’ die ervoor zorgt dat je de bui vóór kunt zijn en droog zit als de rest druipend binnen komt lopen. Het is oplossingsgericht en biedt aan organisaties actuele informatie over vraag en aanbod op de arbeidsmarkt (www.managementstudies.nl/schaarste-indicator) zodat ze de juiste keuzes in hun personeelsbeleid kunnen maken. 

WagenaarHoes werkte mee aan de publicatie, onze adviseur Jan Willem Kradolfer, had zitting in de begeleidingscommissie van het boek.

Duurzaam Ondernemen Waarmaken

Duurzaam ondernemen waarmaken

Rob van Tilburg, Rob van Tulder, Mara Franken en Andrea da Rosa

Duurzaamheid staat ook in het bedrijfsleven hoog op de agenda. Daarbij gaat het zowel om people, planet als profit. Stichting Management Studies, netwerkpartner van WagenaarHoes, liet een praktijkgericht onderzoek uitvoeren naar de verschillende ontwikkelfasen van duurzaamheid in bedrijven. De publicatie Duurzaam ondernemen waarmaken geeft praktische handvaten aan bedrijven een volgende stap willen maken in duurzaam ondernemen. WagenaarHoes werkte mee aan de publicatie, onze adviseur Guido von Grumbkow had zitting in de begeleidingscommissie van het boek.

De Ontwortelde OndernemingDe ontwortelde onderneming; ondernemingen overgeleverd aan financiers?

Arnoud Boot

De kernboodschap van onderzoeker Arnoud Boot, hoogleraar corporate finance en financiële markten, is dat managers zich de afgelopen jaren teveel hebben laten meeslepen door met het wispelturige circus van de financiële markten. Het paradoxale is dat bestuurders hierdoor de poorten voor kortetermijninvloeden hebben opengezet en hun eigen beschikkingsmacht hebben ingeleverd. Management past in deze geen slachtofferrol; een topmanager met visie en een track record heeft ruimte om op basis van een eigen strategie invulling te geven aan de missie van de onderneming.

Springen Over De GrensSpringen over de grens

Christi van Essen en Joris Meijaard
In het onderzoek dat aan dit boek ten grondslag ligt, zijn een vijftiental succesvolle ondernemingen gevolgd in hun internationaliseringtraject. Streven was om met name de kleinere bedrijven te inspireren om ‘de sprong over de grens’ te wagen. Nederlandse ondernemers zijn namelijk in vergelijking met hun Europese collega’s minder internationaal actief. En dat is jammer, want internationalisering is een belangrijke route voor doorgroei. Bijna de helft van de snelle groeiers in Nederland realiseert die groei door intensieve internationale activiteiten. Internationalisering betekent niet alleen een groter afzetgebied; maar een internationaal netwerk is in toenemende mate ook een voorwaarde voor groei en ontwikkeling in Nederland.

InnovatieroutineInnovatieroutine, hoe managers herhaalde innovatie kunnen stimuleren

prof.dr. D. Jacobs en dr. H. Snijders

Ondernemingen en organisaties kunnen hun innovatieprestaties aanzienlijk verbeteren door anders tegen innovatie aan te kijken. Door de aandacht niet alleen te richten op grote, baanbrekende innovaties, maar vooral ook op doorontwikkeling van succesnummers, kunnen routines ontstaan die leiden tot herhaalde innovatiesuccessen. Deze conclusie trekken prof.dr. Dany Jacobs en dr. Hendrik Snijders uit een onderzoek waarin centraal stonden de innovatieprocessen en het innovatiebeleid van een twintigtal Nederlandse ondernemingen en organisaties die herhaaldelijk succesvolle innovaties op de markt hebben gebracht. Al deze organisaties hadden, vaak tot hun eigen verbazing, routines ontwikkeld voor de borging van innovatie in strategie en processen.