Terug naar Publicaties Slagvaardige OR

Een slagvaardige OR door inzicht in drijfveren

Het werk van een OR is eerst en vooral mensenwerk. Onderzoek wijst uit dat “investeren in inzicht in drijfveren van OR-leden leidt tot een meer professionele en proactieve ondernemingsraad en een betere samenwerking met bestuurders”.

Ons kantoor heeft ruime ervaring in de advisering van ondernemingsraden in verschillende private en (semi)publieke markten. Uit onze ervaring blijkt telkens weer dat aannames, weerstand, normen en waarden minder zichtbaar zijn, maar juist bepalend zijn voor de slagvaardigheid van een ondernemingsraad. Onderzoek wijst uit dat “investeren in inzicht in drijfveren van OR-leden leidt tot een meer professionele en proactieve ondernemingsraad en een betere samenwerking met bestuurders”. Daarnaast verwachten wij van OR-leden dat zij vanuit verschillende bloedgroepen kunnen werken in zelfstandige teams. Naast kennis en vaardigheden, bepalen houding en gedrag de kracht van de OR. Drijfveren zijn voorspellers van gedrag. Dit betekent ook dat inzicht in drijfveren vele voordelen biedt. Je kunt iemand bijvoorbeeld inzetten in de rol die hem/haar het beste ligt en bovendien het meeste resultaat voor de medezeggenschap zal opleveren.

Drijfveren

 

De Management Drives-test voor OR-leden is een praktisch instrument dat deze drijfveren accuraat meet. Er worden zes drijfveren onderscheiden en gemeten die duidelijk en hanteerbaar worden weergegeven in een vaste matrix. Zelfkennis en onderling begrip nemen toe. Dit heeft een positief effect op het handelingsrepertoire van het OR-lid, de samenwerking met bestuurders en de interactie met de achterban.

Maar let op:

  • Management Drives is geen psychologische test.
  • MD-testuitslagen zijn geen beoordelingen, geen waardeoordelen.
  • Juist bedoeld om waardenvrij te hanteren!
  • MD is een instrument om de beschikbare talenten beter te benutten.

Ons ‘in je kracht’-programma bestaat uit twee dagdelen met een interval van minstens een maand. De eerste workshop is gericht op het verkrijgen van inzicht in eigen en andermans drijfveren. De behandeling van praktijkvoorbeelden geeft handvatten voor de dagelijkse werkomstandigheden en zorgen voor een goede verankering van het gedachtegoed. De tweede workshop biedt een theoretische verdieping door aandacht te besteden aan drijfveren op zonnige en donkere dagen, in tijden van verandering, hoe zo effectief mogelijk te communiceren en hoe om te gaan met (zware) druk.

Wat levert het verder voor de ondernemingsraad op?

  • Een eenheid kunnen vormen richting bestuurder.
  • Complementariteit kan worden ingezet als kracht.
  • Mensen beter inzetten op hun talent, waardoor meer resultaat wordt behaald.
  • Een betere match voor betrokkenen tussen OR-werk en motivatie.
  • Het verbeteren van de communicatie met de achterban.

Wilt u eerst meer weten? Op uw verzoek verzorgen wij graag een presentatie of een korte kennismakingsworkshop voor uw organisatie.