Download in pdf

Positie kiezen in de gemeente van morgen

De gemeente van vandaag is in beweging. Ontwikkelingen in de samenleving, decentralisatie van overheidstaken én bezuinigingen vragen om een andere manier van werken. Een manier van werken die bijna altijd samenwerken is. Daarbij is niet langer de werkelijkheid van de eigen organisatie leidend, maar het effectief organiseren van oplossingen.

  • Alinda van Bruggen
    Alinda van Bruggen
    adviseur/ directie

De gemeente van morgen

Dit vraagt om een groot verbindend vermogen van gemeenten, om te zorgen dat inwoners en organisaties zich betrokken voelen en ‘partners’ worden bij de aanpak van maatschappelijke problemen. Maar het vraagt ook om een nieuw organiserend vermogen: het vermogen om te organiseren in flexibele netwerken, met wisselende rollen en partners. Lees verder over de gemeente van morgen: www.wagenaarhoes.nl/slim

Positie kiezen

Welke keuzes en positiebepaling vraagt het werk als bestuurder in de gemeente van morgen van u? Dit boekje biedt u een aantal dilemma’s. Keuzes zonder goede of foute antwoorden, maar keuzes die wel bepalend zijn voor de ontwikkeling van uw gemeente in de veranderende werkelijkheid. Laat u inspireren door de beelden en aan het denken zetten door de tekst.

En dan, hoe doet u dat?

Klik op de afbeelding om de pdf te downloadenOnze adviseurs gaan graag met u in gesprek over de invulling van uw rol in de beschreven dilemma’s.