Terug naar Publicaties Lees de flyer

Management Drives bij gemeenten

We gebruiken Management Drives regelmatig in onze opdrachten. Het helpt ons bijvoorbeeld om in een sessie met een college van B&W en hun directieteam politieke en ambtelijke werkelijkheden aan elkaar te verbinden. Ook gebruiken we Management Drives als ondersteuning in leiderschapstrajecten in gemeenten, voor (nieuwe) wethouders of directeuren. Diverse adviseurs van WagenaarHoes zijn gecertificeerd om Management Drives toe te passen.

Management Drives bij alle medewerkers

Bij een aantal gemeenten is Management Drives voor alle medewerkers ingezet. Hier hebben we per team workshops begeleid om o.b.v. de testresultaten (individueel en groepsgewijs) aan de slag te gaan met voor het team actuele vragen en knelpunten. Nieuwsgierig? Neem contact met ons op via (0343) 52 40 10.

Drijfveren bepalen ons persoonlijk leiderschap en de kwaliteit van uw organisatie

Management Drives is een praktische methodiek om de prestaties van mens, team en organisatie te verbeteren. Management Drives bepaalt aan de hand van een onlinevragenlijst van 30 minuten de belangrijkste factoren waar iemand door wordt gedreven en ook waar iemand een hekel aan heeft. Van daaruit is het mogelijk om gedrag te voorspellen, bespreekbaar te maken en zo nodig bij te sturen. Dit is de basis voor het persoonlijk leiderschap zoals Management Drives dat benoemt.

Vanuit dit persoonlijk leiderschap is het mogelijk om mensen in een team beter te laten samenwerken, zowel onderling als met andere teams. En zo wordt vanuit de mensen het functioneren van de organisatie verbeterd. Heel praktisch, laagdrempelig, niet zweverig, gebruik makend van de energie van de mensen.

Drijfveren bepalen het gedrag van mensen en daarmee ook de cultuur van uw organisatie. Als u een organisatie wilt veranderen, omdat ook de omgeving en de eisen veranderen, dan dient u deze verandering te realiseren bij en met uw mensen. Ken de drijfveren van deze mensen en u weet wat hen motiveert om wel of niet mee te gaan in de verandering. De mensen in uw organisatie bepalen de cultuur, het functioneren en uiteindelijk het succes van de organisatie. Inzicht in drijfveren van deze mensen bepaalt daarmee het succes van de organisatie. U kunt daar sturend in zijn!