Download het informatieblad

Kwaliteitsverbetering van onderwijs en HR

Doelmatig investeren

Er is veel maatschappelijke, bestuurlijke en politieke aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs en de mensen die de kwaliteit bepalen. De VU en WagenaarHoes helpen schoolbesturen en instellingen bij het verbeteren van de kwaliteit en gebruiken daarbij de medewerkers van uw school of scholen als informatiebronnen en raadgevers.

Vriend en vijand zijn het erover eens dat de kwaliteit van het onderwijs meer aandacht behoeft en verbeterd moet worden. Vanuit de bestuursakkoorden voor PO, VO en MBO is geld beschikbaar voor kwaliteitsverbetering en voor de professionalisering van medewerkers en (midden-)management.

De Vrije Universiteit Amsterdam en WagenaarHoes helpen u bij het effectief en efficiënt verbeteren van de kwaliteit in de school. Hoe? Door uw eigen specifieke situatie scherp in beeld te brengen, te benchmarken met andere besturen en op die basis een verbeterplan op te stellen voor de toekomst. Hierbij zetten wij uw eigen medewerkers in als informatiebronnen en raadgevers: dé manier om doelmatig te investeren in de kwaliteit van het onderwijs.

Actualiteit

Het ambacht van docent staat volop in de maatschappelijke belangstelling: ruime media-aandacht, invoering van beroepsregistratie in het Lerarenregister, uitrol van het actieplan Leerkracht 2020. Ook de geluiden van belangenorganisaties van leerlingen en studenten en maatschappelijke bewegingen als BON en Leraren met Lef zijn helder: meer focus op kwaliteit. Er is groeiende aandacht voor initiatieven als Leraar van het Jaar en Dag van de Leraar. Daarnaast toont veel onderzoek aan dat HR-beleid in veel scholen nog onderontwikkeld is. De Inspectie laat weten dat één op de tien leraren niet goed zou functioneren. Uit onderzoek van de VU onder 5.000 docenten blijkt dat docenten de hoogste prioriteit toekennen aan het verbeteren van de kwaliteit van onderpresterende collega’s.

Alle reden dus om te kiezen voor investeren in de kwaliteit van het onderwijs en van de docenten die deze bepalen. In de huidige financiële context is het wel van belang dat u doelmatig en gericht investeert.

Vraagt u zich wel eens af ...

  • Hoe verbeter ik de kwaliteit van mijn docenten?
  • Waarom lopen goede docenten weg?
  • Waar in de school bevinden zich teams die voor verbetering vatbaar zijn?
  • Hoe maak ik een hechte verbinding tussen personeelsbeleid en onderwijskwaliteit?
  • Hoe investeer ik duurzaam in kwaliteit in een context van financiële krapte?

Ons aanbod

De VU en WagenaarHoes helpen schoolbesturen en instellingen bij het verbeteren van de kwaliteit en gebruiken daarbij de medewerkers van uw school of scholen als informatiebronnen en raadgevers.

Lees het informatieblad