Terug naar Publicaties Versterk uw koepelwaarde

Versterk uw koepelwaarde

Bestuurskracht in het onderwijs versterken

Zou het niet een prachtige opgave zijn om de bestuurskracht in het onderwijs te versterken met een intelligente én praktische aanpak? Dat kan door de meerwaarde van scholenkoepels te richten op:

  1. optimale kwaliteit & continuïteit van onderwijs;
  2. innovatiekracht met partners;
  3. transparant en doelmatig organiseren op menselijke maat.

Vele scholen in het primair en voortgezet onderwijs hebben een scholenkoepel als bestuurlijke thuisbasis. Van scholenkoepels wordt verlangd dat ze zichtbaar maken wat hun toegevoegde waarde is en tevens borg staan voor een organisatie, waarin de menselijke maat voorop staat. Wij onderscheiden drie rollen voor scholenkoepels:

  1. Hoeder van onderwijskwaliteit en schoolcontinuïteit
  2. Bondgenoot en ambassadeur
  3. Professionele dienstverlener

Wij hebben een lichtvoetige en praktische aanpak ontwikkeld waarmee koepels zicht krijgen op hun koepelwaarde en de bestuurskracht in het onderwijs versterken. Lees verder in de brochure of neem contact met ons op.