Terug naar Publicaties Download de verkenning

Het nieuwe Rijk

Profiel en positionering juridische functie

De soms gebrekkige juridische kwaliteit van de rijksoverheid is al jaren een punt van zorg. De vraag die wij in dit essay centraal stellen is waarom de juridische kwaliteit van de rijksoverheid kennelijk zo gebrekkig is. Deze positionpaper is de vrucht van literatuurstudie en gesprekken met de opdrachtgever, het ministerie van BZK.

We vragen ons in deze paper af:

  1. Waarom de juridische functie voor de rijksdienst zo belangrijk is.
  2. Wat er met de relatie tussen juridische en de beleidsfunctie binnen de rijksdienst aan de hand is.
  3. Welke gevolgen organisatieontwikkelingen binnen de rijksdienst potentieel hebben voor de kwaliteit van de juridische functie.
  4. In hoeverre de kritiek op de kwaliteit van de juridische functie een gevolg is van de wijze waarop de functie is georganiseerd.
  5. Welke strategieën te hanteren zijn om de juridische kwaliteit van de rijksdienst te versterken.

Deze uitgave is kosteloos te verkrijgen via secretariaat@wagenaarhoes.nl of download de uitgave als pdf.