Terug naar Publicaties Download artikel

Herontwikkeling van erfgoed

Het belang van samenwerking en een goed concept

Erfgoedinstellingen zoals musea zijn op zoek nieuwe business- en verdienmodellen. Minder vaste bijdragen van leden en/of uit subsidies dwingt ze om meer eigen inkomsten te verwerven. Veelal vraagt het een ingrijpende verandering waarbij soms zelfs een nieuwe reden van bestaan moet worden uitgevonden. Het nieuwe concept moet ‘kloppen’ met de oorspronkelijke identiteit, maar ook met de markt, de trends en ontwikkelingen en de omgeving. Vaak zit echter het gebouw in de weg en men is gehecht aan wat er is opgebouwd. Het zijn complexe en ingrijpende processen. De praktijk laat zien dat samenwerking met derden en een goed concept van grote invloed zijn op het succes. In dit artikel wordt uiteengezet wat hier allemaal bij komt kijken, met als voorbeeld Natura Docet Wonderryck Twente.

Herontwikkeling door samenwerking

Klassieke aanpak bij herontwikkeling is dat instellingen zelf een nieuw concept bedenken (of laten bedenken). Maar de hedendaagse praktijk van succesvolle herontwikkelingen laat zien dat een concept zowel de basis vormt voor, als de uitkomst is van de samen-werking van instelling, publiek, participanten, experts en stakeholders. Dat vraagt om een goed doordacht proces op maat. Een standaardaanpak helpt niet, maar er is wel een aantal samenhangende factoren, zoals in de figuur weergegeven, die het succes mede bepalen. Lees verder: download het artikel.

 

Over de auteurs: 

  • Paul Overakker is verbonden aan WagenaarHoes Organisatieadvies te Driebergen. Hij was onder andere procesmanager voor de ontwikkeling van Natura Docet Wonderryck, “Kunstwerk Diepenheim” en een aantal rijksmonumenten zoals het Stadhuis van Enschede, de Hollandsche Schouwburg in Amsterdam en monumentale kerken in Zutphen en Apeldoorn. Bij herontwikkelingsopgaven werkt hij regelmatig samen met Pieter van der Heijden en Dirk Baalman.
  • Pieter van der Heijden is directeur en partner van bureau XPEX uit Amsterdam en conceptontwikkelaar in de culturele en recreatieve sector.
  • Dirk Baalman is directeur van Het Oversticht en adviseert overheden en instellingen over de architectuurhistorische waarde en transformatieruimte van monumenten.