Terug naar Publicaties Artikel in M&O

Dienen en Deugen

Kracht & kwetsbaarheid van topbestuurders

Dienen en Deugen biedt stof tot nadenken aan de bestuurstafel. Het is een zeer actueel thema voor bestuurders, directeuren, commissarissen en toezichthouders. Zeker ook een aanrader voor professionals onderweg naar de top.

  • Harry ter Braak
    Harry ter Braak
    adviseur en vennoot
  • Alinda van Bruggen
    Alinda van Bruggen
    adviseur/ directie

Dienen En DeugenRené Weijers heeft een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar deugdzaamheid en bekwaamheid van topbestuurders. Bestuurders en topmanagers staan al geruime tijd in het brandpunt van de maatschappelijke aandacht. Vaak is deze aandacht niet positief, want de nadruk wordt met gretigheid gelegd op hun dwalen en falen. En natuurlijk op de schandalen en de daarmee verbonden maatschappelijke verontwaardiging. Dienen en Deugen bekijkt bestuurders vanuit een andere invalshoek: wanneer gaat het goed en waarom gaat het goed?

De promovendus onderzocht op basis van literatuur, persoonlijke ontmoetingen en eigen ervaring in zijn beroepspraktijk als adviseur hoe bestuurders omgaan met complexiteit, onvoorspelbaarheid en onzekerheid. In het van topbestuurders verlangde handelingsrepertoire maakt hij een onderscheid tussen being en doing. Being gaat over geloofwaardigheid, integriteit, moreel gezag en ‘eigen wijsheid’. Wie ben je als mens? Behalve cognitieve bekwaamheden blijken klassieke en alledaagse deugden een praktisch en zingevend houvast te bieden. Tegenover dwaasheid en corrumperende macht staan wijsheid en deugdzaam gezag. Vooral in moeilijke omstandigheden draait het daar om. Daarnaast gaat het in de toppositie ook om doing: om sturen, organiseren en inspireren.

René Weijers (1954) is bestuurs- en managementadviseur en als senior partner verbonden geweest aan WagenaarHoes Organisatieadvies.

Uitgeverij Mediawerf, Amsterdam (2011).

In het tijdschrift M&O, 2012:1, is een artikel van René Weijers over het onderzoek gepubliceerd, zie Dienen en Deugen.