Het sociaal domein in perspectief: naast verdelen ook verdienen

Gemeenten moeten zich niet laten opsluiten in het sociale domein

Alinda van Bruggen schrijft regelmatig een blog over het sociale domein.

  • Alinda van Bruggen
    Alinda van Bruggen
    adviseur/ directie

25 maart 2015 Hordes in de praktijk van wijkteams

09 mei 2014 Kantelen zonder wankelen - het belang van stevige schoenen

24 maart 2014 Zoektocht naar nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid – meer verdienen, minder verdelen

03 maart 2014 Een beetje complex, je zou er als projectleider bijna een complex van krijgen ... 

Complexe opgaven in het sociale domein hanteerbaar maken

Onder invloed van de grote decentralisaties zijn gemeentebestuurders meer dan druk met het sociaal domein. Begrijpelijk. De veranderopgave waarvoor ze staan is groot, amper te overzien. Ook de partners in het sociaal domein hebben hun handen meer dan vol aan het vinden van hun rol en zoeken naar handelingsrepertoire dat hierbij past. Voor liefhebbers van netwerksturing in complexe omgevingen een heerlijke kluif. Voor menig bestuurder, projectleider wellicht eerder een angstvisioen. Komende maanden willen we in een blog handreikingen bieden voor bestuurders en projectleiders hoe deze complexe opgave hanteerbaar te houden. Goede en slechte praktijkvoorbeelden zullen we laten langskomen.

Wederzijdse invloed van sociaal domein en verdiendomein

Vanuit verschillende wellicht concurrerende perspectieven willen we laten zien welk leervermogen nodig is om van de decentralisaties een succes te maken. Een van die concurrerende perspectieven is dat gemeenten volop bezig moeten gaan met het bevorderen van het verdienvermogen in hun regio. In een formulering van de WRR komt het erop aan infrastructuur, instituties en menselijk kapitaal zodanig toe te rusten dat ze adequaat kunnen inspelen op wisselende omstandigheden. Naast investeren in onderwijs vergt dit wellicht ook een herwaardering van de economie van alledag. Focus op het verbeteren van het verdienvermogen in de regio zou wel eens nieuwe kansen kunnen bieden in het sociaal domein. Zo wil de econoom Ewald Engelen bijvoorbeeld herwaardering van wat hij noemt ´de economie van alledag´. Een van de effecten hiervan zou kunnen zijn groei van banen ook aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Sociaal domein en verdiendomein zijn zo beschouwd geen gesloten systemen maar kunnen elkaar positief beïnvloeden. Een wenkend perspectief lijkt ons. Al was het maar dat daarmee kwesties in het sociaal domein niet louter als een verdeelvraagstuk hoeven te worden beschouwd.