Terug naar Homepage

Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling is het organiseren van effectieve oplossingen voor specifieke en complexe opgaven. WagenaarHoes ondersteunt bedrijven, maatschappelijke instellingen en overheden hierbij op basis van sterke betrokkenheid, kennis van zaken en creativiteit.

Economie en samenleving zitten in een transitie. Naast vragen die te maken hebben met koers en strategie, roept deze nieuwe werkelijkheid tal van vragen op over hoe we ons het beste kunnen organiseren. Meer dan ooit is dat een zoektocht waarin geen pasklare oplossingen passen. Telkens is de uitdaging op zodanige wijze te organiseren, dat de organisatie gericht is op de externe opgave. Vanuit die externe opgave kijken wij naar de ontwikkeling van de organisatie of de keten. Daarbij komen wij waar nodig met innovatieve oplossingen. Zo hebben wij als bureau aan de wieg gestaan van de eerste voor drie gemeentebesturen opererende ambtelijke organisatie voor alle gemeentelijke taken. En komen we tot nieuwe besturings- en organisatieconcepten voor het onderwijs, die beter passen bij de huidige opgaven dan de bestaande. Respect voor de kennis van professionals staat altijd centraal in onze aanpak. Daar hoort bij dat wij ons als adviseurs altijd verdiepen in het primaire proces van uw organisatie.

Daarbij zetten wij meer dan 25 jaar ervaring in op het gebied van ketensamenwerking, verandermanagement, programmamanagement, bedrijfsvoering en operational excellence. Het resultaat van onze acties laat zich op vele manieren meten. Soms wordt de doorlooptijd van een ketenproces drastisch verkort, worden de kosten fors gereduceerd en soms wordt de kwaliteit van het product flink verbeterd.