Terug naar Homepage

Leiderschapsontwikkeling

Inspirerend en effectief leiderschap, altijd in relatie tot actuele en toekomstige opgaven. Met WagenaarHoes ontdekt u hoe authentiek leiderschap uw organisatie sterker maakt.

  • Paul Geertsema
    Paul Geertsema
    adviseur/ directie

Leiders worden geconfronteerd met tal van uitdagingen. De externe context van hun organisatie verandert; markt, keten en maatschappelijk speelveld zijn voortdurend in beweging. Dat vraagt om een strategische bezinning op de toekomst. Tegelijkertijd zijn op korte termijn besluiten nodig over de dagelijkse bedrijfsvoering waarbij bezuinigingen,  efficiencyverbetering of zelfs organisatieveranderingen aan de orde zijn. Van de leider verwacht men heldere besluiten. Soms zijn impopulaire maatregelen nodig, zonder dat dit ten koste mag gaan van de betrokkenheid van medewerkers. Dat vraagt om leiderschap!

Als bureau werken we al meer dan 25 jaar aan de ontwikkeling van leiderschap in het bedrijfsleven, de non-profitsector en de publieke sector. Wij kennen de zorgen die leiders hebben en helpen hen bij het leiden van organisatieverandering. Wij werken daarbij altijd vanuit gelijkwaardigheid en verbondenheid met de opgave van onze klanten. We kunnen hierin verschillende rollen aannemen zoals adviseur, coach of interim-manager.

Ons gedachtegoed richt zich op 4 perspectieven:

  • Leidinggeven aan jezelf: vergroten van handelingsrepetoire
  • Leidinggeven aan het team: verhogen van teameffectiviteit
  • Leidinggeven aan de business: hoge kwaliteit leveren aan klanten of burgers
  • Leidinggeven aan transformatie: doen van de juiste interventies

Lees het artikel Vensters op leiderschap

Vensters op leiderschap