Terug naar Cases

Stadskrachtonderzoek Delft 1.0 & 2.0: een sleutel naar succes!

Van bestuurskracht naar stadskracht! Dat was in 2009 de visie op de Delftse strategie. Niet enkel inzoomen op de mate waarin bestuur en ambtelijke organisatie de ambities van de gemeente waar kunnen maken. Maar de vraag centraal stellen hoe de gemeente met haar partners de stedelijke opgaven kan realiseren.

Ons stadskrachtonderzoek uit 2009 laat zien dat Delft  nog een sterk merk is! Met het predicaat 'nog' brachten we tot uitdrukking dat Delft, als een kleinere speler in de Zuidvleugel van de Randstad, onvoldoende gericht was op de opgaven van maatschappelijke partners (bijvoorbeeld de TU) en ook onvoldoende verbinding had met de grote dossiers van andere overheden. De onderzoekresultaten kwamen vlak voor de verkiezingen gereed. Een prima timing. Het nieuwe college kreeg het rapport op een presenteerblaadje aangereikt. Het college heeft de aanbevelingen omarmd en is ermee aan de slag gegaan. Quote:

"Het realiseren van onze ambities moeten we samen doen met anderen en daar is een nieuwe gerichtheid van bestuur en organisatie voor nodig."

In 2012 heeft het college ons verzocht opnieuw een stadskrachtonderzoek te doen: Stadskracht 2.0. We hebben onderzocht of de gemeente Delft beter is toegerust om samen met haar partners de ambities en opgaven waar de stad voor staat succesvol te realiseren. Onderstaand figuur bevat het conceptuele kader waarmee het onderzoek is verricht:

  1. Opgaven en ambities
  2. Resultaten
  3. Gemeentelijke rolneming op verschillende schaalniveaus en in verschillende arrangementen
  4. Bestuurlijk-organisatorische vermogens van de gemeente zelf

Ons onderzoek laat zien dat in vergelijking met 2009 bestuurlijk grote stappen zijn gezet. Het label Delft Kennisstad is breed terug te vinden in de Delftse samenleving en werkt verbindend tussen de opgaven en ambities van de gemeente en haar partners. Tegelijkertijd bleek de ambtelijke organisatie nog niet op alle fronten de bestuurlijke vooruitstrevendheid bij te kunnen benen. Een mooie opgave voor de komende jaren!

Quote van gemeentesecretaris Hans Krul, tijdens het VGS-congres in september 2013:

"We doen nog steeds heel veel met de uitkomsten van het stadskrachtonderzoek."