Terug naar Cases

SecureFeed

SecureFeed is een samenwerkingsverband van vrijwel alle partijen in Nederland die diervoeders aan de boer leveren en samen voedselveiligheid willen garanderen. Iedere deelnemer overziet een deel van de ketens die op wereldschaal te definiëren zijn en levert er een of meerdere producten in die ketens. De afhankelijkheid van elkaar, al was het maar in het imago, is groot.

  • Harry ter Braak
    Harry ter Braak
    adviseur en vennoot

Twee jaar na het ontstaan van SecureFeed heeft het bestuur WagenaarHoes gevraagd het functioneren van de organisatie van die samenwerking eens kritisch te bekijken. Daarbij is gebleken dat de oorspronkelijke opzet van die samenwerking op zich goed in elkaar zit. Serieuze verbetering blijkt mogelijk door actiever te gaan handelen "naar de bedoeling van die oorspronkelijke afspraken, door de deelnemers zelf een belangrijker rol te geven en door meer te doen met de informatie die de samenwerking oplevert". Die informatie biedt de potentie van meer inzicht in trends en specifieke bijzondere ontwikkelingen dan nu wordt opgehaald en gedeeld. Inzichten die de deelnemers de mogelijkheid bieden een betere inschatting te maken van de risico's die zij lopen. Daarop te anticiperen en zo kwaliteit te garanderen. Daar hebben we allemaal natuurlijk als consument van de producten van de boer en daarmee verder in de ketens, een groot belang bij. Wagenaarhoes is gevraagd ook te helpen bij de implementatie.