Terug naar Cases

Strategische samenwerking

Regio Alkmaar

Regionale samenwerking versterken door een goede strategische visie met elkaar te ontwikkelen. Vertrouwen als basis biedt bestuurders de mogelijkheid tot het gezamenlijk delen van persoonlijke ambities en visies. Het eindresultaat is dat met nog meer vertrouwen de kwaliteit van de samenwerking omhoog gaat.

  • Harry ter Braak
    Harry ter Braak
    adviseur en vennoot
  • Alinda van Bruggen
    Alinda van Bruggen
    adviseur/ directie

Noortje Gerritsen: "De casus regio Alkmaar vind ik een treffend voorbeeld van strategische samenwerking, waarbij en onderling vertrouwen en een gedeelde visie cruciaal zijn. Alleen als bestuurders zien wat zij met de samenwerking kunnen winnen en er echt voor gaan werkt het. Als adviseur kun je zorgen dat de kansen zichtbaar worden en dat de bestuurders daar het goede gesprek over hebben."

Behoefte aan gezamenlijke visie

De bestuurders in Regio Alkmaar vonden dat de samenwerking onvoldoende opleverde. Daarom hebben we een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor samenwerking op langere termijn. Hieruit bleek dat in portefeuillehoudersoverleggen allerlei successen werden geboekt, maar dat een heldere visie op wat de gemeenten gezamenlijk wilden bereiken ontbrak. De ambities waren abstract en weinig inspirerend. Collegeleden kenden elkaar, de onderlinge gevoeligheden en kansen van de regio onvoldoende. Bovendien werd de samenwerking bemoeilijkt door onderlinge concurrentie tussen gemeenten.

Na presentatie van deze bevindingen aan de colleges, besloten zij de samenwerking een nieuwe impuls te geven. In een vervolgconferentie hebben de bestuurders gezamenlijk nieuwe inhoudelijke ambities geformuleerd. Om deze ambities te realiseren is inmiddels de bestuurlijke en ambtelijke organisatie van de samenwerking aangepast. Er is nu een regiegroep van bestuurders die delen wat er speelt in de gemeenten en een ambtelijk secretaris om de samenhang te versterken.

Voor deze opdracht ontvingen we van het Kenniscentrum Intergemeentelijke Samenwerking een certificaat voor de meest aansprekende case van intergemeentelijke samenwerking.

 Certificaat Regio Alkmaar

Jan Visser over de bijdrage van WagenaarHoes in de strategische samenwerking in regio Alkmaar: "WagenaarHoes zet in op de kwaliteit van de samenwerking. Naast het onderscheiden van de WAT- en de HOE-vraag gaat het dan ook vooral om inzet op de personen die samen willen werken."

Nieuwsgierig? Download hier de position paper.