Terug naar Cases Publicatie

Intergemeentelijke samenwerking

Gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren

Het BEL-concept is in Nederland een ‘showcase’ waar het gaat om samenwerkende gemeenten. Er is een principiële keuze gemaakt om in een innovatief samenwerkingsmodel alle processen van Blaricum, Eemnes en Laren bij elkaar te brengen.

 • Harry ter Braak
  Harry ter Braak
  adviseur en vennoot
 • Cees Paardekooper
  Cees Paardekooper
  adviseur
 • Alinda van Bruggen
  Alinda van Bruggen
  adviseur/ directie

De samenwerkende gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren (de ‘BEL-gemeenten’) zijn drie gemeenten in het Gooi, met bij elkaar ongeveer 30.000 inwoners. Zij werkten al langer samen op verschillende taakvelden, maar in 2006 beseften de gemeentebesturen dat meer intensieve samenwerking vereist was om grote voordelen te kunnen boeken op het vlak van de kwaliteit van dienstverlening en om de kwetsbaarheid te verminderen en de bestuurskracht te verhogen.

Keuze samenwerkingsmodel

De drie gemeenten hebben in 2006 de principiële keuze gemaakt om op (vrijwel) alle taakgebieden te gaan samenwerken in de meest verregaande vorm. Deze keus leidde tot het in elkaar schuiven van (vrijwel) alle processen van de drie gemeenten en het vormgeven en uitvoeren van (vrijwel) alle processen vanuit één gemeenschappelijke werkorganisatie die de WGR-vorm krijgt. In 2007 hebben wij samen met de gemeenten het model uitgewerkt. Eind april 2007 is een organisatierapport goedgekeurd, waarin de werking van het model op hoofdlijnen beschreven is: processen, structuur, aantal medewerkers, niveau medewerkers en aansturing van werkorganisatie door de gemeentebesturen. Met het vaststellen van het organisatierapport werd een aantal keuzen over de inrichting definitief. Ook de ondernemingsraden hebben het organisatiemodel volledig geaccepteerd. Dit model ziet er als volgt uit:

BEL

Bijdrage in procesbegeleiding en expertrol

Naast de procesbegeleiding en het verantwoordelijk projectmanagement hebben de adviseurs van WagenaarHoes vanuit een expertrol actuele kennis over onder meer informatiemanagement en ICT-ontwikkelingen bij de (lokale) overheid ingebracht. Wij hebben ook het herontwerp van alle processen begeleid. Daarnaast hebben wij diverse producten geleverd, zoals:

 • de gemeenschappelijke regeling;
 • het dienstverleningsconcept;
 • het verrekenmodel: service level agreements, budgettering en verrekening van dienstverlening;
 • een simulatie van de nieuwe werkwijze, met mooie leerpunten voor de toekomst;

Het project was extra complex doordat drie gemeentebesturen (colleges van B&W en gemeenteraden) met geheel verschillende culturen als opdrachtgever fungeerden in een voor alle betrokkenen volstrekt unieke situatie.

Het BEL-model blijft actueel als innovatief samenwerkingsmodel

Op 1 januari 2008 is gestart met het model en sindsdien werken de drie ambtelijke organisaties van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren samen in één organisatie. Het model is nog altijd een voorbeeld voor veel andere gemeenten die zichzelf willen versterken door samen te werken met anderen. Voor meer informatie verwijzen we naar onze publicatie over de BEL-gemeenten.