Terug naar Cases

Management development

Gemeente Dongeradeel

Management Development in combinatie met organisatieontwikkeling, dat levert een interessante opgave op. Bij de gemeente Dongeradeel hebben wij via werkconferenties beide aspecten met elkaar verbonden.

  • Cees Paardekooper
    Cees Paardekooper
    adviseur

De gemeente Dongeradeel wil de eigen organisatieontwikkeling en de ontwikkeling van het management met elkaar verbinden. Meer grip op de gemeentelijke opgaven, zicht op de eigen stijl als manager en bovenal een echt team worden. WagenaarHoes heeft een programma ontwikkeld waar deze elementen een plaats in hebben gekregen. Vier werkconferenties in de Friese Wouden leverden intensieve en mooie momenten op. Die lijn is voortgezet tijdens twee extra werkconferenties toen het MT compleet was." 

Nieuw organisatieconcept vroeg om management development

Dongeradeel is overgegaan naar een directiemodel en een nieuw organisatieconcept. Dit is gebaseerd op vier gemeentelijke rollen: dienstverlening / ontwikkeling / beheer / concern. Om bij deze organisatieverandering het eigen leiderschap, kennis en vaardigheden en HRM-instrumenten te versterken heeft de gemeentesecretaris WagenaarHoes gevraagd om een management developmenttraject met aandacht voor teambuilding te ontwerpen en te begeleiden. We hebben daarbij onderstaande opzet gekozen: 

Dongeradeel Management Development

In vier conferenties van 24 uur hebben we deze aspecten intensief aan de orde gehad.  

Resultaat van het management development traject

Ambities, maar ook persoonlijke drijfveren en dilemma’s werden zichtbaar. De zes leden van het managementteam hebben elkaar vooral beter leren kennen en begrijpen. Hierdoor werd het een hecht team, waar weinig woorden nodig waren om elkaar te begrijpen. In de hectiek van de gemeentelijke wereld geen overbodige luxe.

 

Gemeentesecretaris: 
"We waren een managementoverleg, we zijn nu een managementteam!"