Terug naar Cases

Procesmanagement herbestemming oude gebouwen

Natura Docet Wonderryck

Herbestemming van oude monumentale gebouwen vraagt om een krachtig concept voor toekomstig gebruik. Nieuwe kansen door conceptontwikkeling maken het nog ongekende tot realiteit.

Herbestemming nodig voor Natura Docet

Het meer dan 100 jaar oude Provinciaal Natuurhistorische Museum Natura Docet in Denekamp kwam enkele jaren geleden in de problemen door steeds verder afnemende bezoekersaantallen waardoor de exploitatie onder druk kwam te staan. De waardevolle collectie van oprichter Meester Bernink moest behouden blijven, maar duidelijk was wel dat een fundamenteel andere aanpak en presentatie nodig was. De Provincie Overijssel zag een mogelijkheid en opperde om een nieuwe functie bij Natura Docet onder te brengen, namelijk een bezoekerscentrum voor het Nationaal Landschap Noordoost Twente. De vraag was welk concept daar onder gelegd kon worden en in hoeverre de daarvoor vereiste investeringen terugverdiend zouden kunnen worden.

Wonderryck Gebouw

Nieuwe kansen door conceptontwikkeling

Bij herbestemming van oude en/of monumentale gebouwen is het essentieel dat er wordt nagedacht over een krachtig concept dat als basis kan dienen voor een meerjarig en effectief gebruik. Het bedenken van een goed concept vergt meer dan alleen een  brainstorm over mogelijke functies en organisaties die een nieuw onderkomen zoeken. Het oude of monumentale gebouw ‘verdient’ ook beter dan dat. Studie naar de oorspronkelijke en nieuwe identiteit, het analyseren van trends en ontwikkelingen in de omgeving, het bestuderen van de (on)mogelijkheden van het gebouw en het voeren van dialoog met direct en (in)direct belanghebbenden zijn belangrijke activiteiten om te komen tot goede en verantwoorde planontwikkeling. Paul heeft diverse herbestemmingsopdrachten uitgevoerd.

Procesmanagement om kansen te verwezenlijken

Paul Overakker stelde met ondersteuning van Pieter van der Heijden een masterplan en businesscase op voor de herontwikkeling van Natura Docet tot belevingsmuseum en landschapscentrum. Naast de nieuwe presentatie van de collectie van Natura Docet zelf heeft de lokale VVV er een plek gekregen en er commerciële horeca en een winkel in onder gebracht. Ook werden op meerdere locaties in Noordoost Twente informatiepunten gerealiseerd die thematisch verbonden zijn met Wonderrijck. Het bestaande gebouw werd ingrijpend aangepast en uitgebouwd en op 7 juni 2013 vond de feestelijke opening plaats.

Wonderryck FotoWonderryck Vlag