Coaching

De Nederlandsche Bank

John Landman, afdelingshoofd bij De Nederlandsche Bank, beantwoordt drie vragen over coaching.

Wie ben je?

John LandmanIk ben John Landman, getrouwd met Mirjam. We hebben twee dochters: Sophie (7 jaar) en Rosalie (4 jaar). Mijn vrouw werkt als zelfstandige met een eigen huidverzorgingspraktijk als schoonheidsspecialiste en pedicure; ik werk bij de Nederlandsche Bank als afdelingshoofd.

Waarom wilde je coaching?

Ik wilde effectiever worden als manager onder het motto ‘van management naar leiderschap’. Na een aantal jaren managementervaring stond ik op een omslagpunt om functioneel door te groeien. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken was het nodig dat ik ook persoonlijke groei zou doormaken; een traject waarbij mijn persoon en niet mijn functie centraal stond.

Hoe is je coaching verlopen?

In het begin van het traject was ik vooral gefocust op meer technische managementissues en op mijn functioneren. Denk aan onderwerpen als effectief delegeren, medewerkers helpen ontwikkelen in plaats van veranderen, het creëren van condities voor het optimaal laten functioneren van medewerkers, wees als leidinggevende kritisch maar niet continu (ver)oordelend … et cetera. Gaandeweg het traject verschoof de focus echter steeds meer naar mij als persoon, onafhankelijk van de functie die ik op dat moment uitoefende. Daarmee werd het traject voor mij meer confronterend, maar daardoor wel steeds waardevoller. Van nature durf ik mij kwetsbaar op te stellen. Ik heb geleerd dat je daarmee een substantiële diepgang in het coachingstraject bereikt. Uiteindelijk heb ik samen mijn coach diepgaande gesprekken gevoerd over mijn persoon, mijn waarden en normen, mijn leiderschapsstijl en de mogelijkheden die ik heb te groeien als inspirerend leider. Een proces van inzicht en bewustwording: wat vind ik eigenlijk belangrijk en wat is dan mijn strategie?, ik moet wat meer vragen stellen en minder (snel) stelling nemen, accepteren dat er incubatietijd is voor mijn gewenste gedragsverandering, et cetera.

In het gehele coachingstraject zijn zaken naar voren gekomen waar ik direct mijn voordeel mee kon doen als manager, ideeën waar ik mee kon experimenteren, en tegelijkertijd zijn er bij mij steeds diepere inzichten ontstaan in mijn kwetsbare kanten en aandachtspunten, en mijn kwaliteiten en mogelijkheden voor groei als persoon en leider.

Hoe kijk je terug op de coaching?

Het traject vond ik erg waardevol en inspirerend. Hoewel intensief en soms best confronterend, heeft het mij mooie en bruikbare inzichten opgeleverd. Ik ben daar vrijwel continu mee bezig, bewust en soms onbewust. Het is voor iedereen in mijn omgeving, en niet in de laatste plaats voor mijzelf, ook duidelijk merkbaar. Hoewel er natuurlijk nog stappen te maken zijn – ik denk dat je je hele leven bezig bent met ontwikkelen – durf ik wel te stellen dat ik effectiever geworden ben, als persoon en daarmee ook in mijn functie. De uitdaging die nog voor mij ligt, liegt er niet om. Mijn coach citeerde daarvoor een passende uitspraak van Nietzsche: “Word wie je bent”. En daar ben ik actief mee bezig.