Cases

 • Strategische heroriëntatie AQUON
  Strategische heroriëntatie AQUON
 • Strategische innovatie bij SOWECO
  Strategische innovatie bij SOWECO
 • Passend onderwijs zoekt passende governance
  Passend onderwijs zoekt passende governance
 • SecureFeed
  SecureFeed
 • CESD Centrum voor Evaluatiestudies Sociaal Domein
  CESD Centrum voor Evaluatiestudies Sociaal Domein
 • Rekenkameronderzoek Sociaal Domein gemeente Haarlemmermeer
  Rekenkameronderzoek Sociaal Domein gemeente Haarlemmermeer
 • Lean in Amsterdam
  Lean in Amsterdam
 • Sociale werkvoorziening: besturing en inrichting
  Sociale werkvoorziening: besturing en inrichting
 • Strategie beroepsonderwijs
  Strategie beroepsonderwijs
 • Sociaal domein: simulaties
  Sociaal domein: simulaties
 • Bestuurskracht Onderwijsgroep Perspecto
  Bestuurskracht Onderwijsgroep Perspecto
 • Shared services waterschappen
  Shared services waterschappen
 • Duurzaam Delft Dreamteam
  Duurzaam Delft Dreamteam
 • Samenwerking culturele organisaties
  Samenwerking culturele organisaties
 • Doorbraakstrategie ICMCI
  Doorbraakstrategie ICMCI
 • Stadskracht Delft
  Stadskracht Delft
 • Samenwerking/fusie primair onderwijs
  Samenwerking/fusie primair onderwijs
 • Toekomstvisie Haaren
  Toekomstvisie Haaren
 • Herbestemming oude gebouwen
  Herbestemming oude gebouwen
 • Management development
  Management development
 • Samenwerking BEL-gemeenten
  Samenwerking BEL-gemeenten
 • Procesgericht verbeteren Aa en Maas
  Procesgericht verbeteren Aa en Maas
 • Evaluatie Meldpunt Zorg & Overlast
  Evaluatie Meldpunt Zorg & Overlast
 • Projectmanagement Erfgoed Nederland
  Projectmanagement Erfgoed Nederland
 • Samenwerking regio Alkmaar
  Samenwerking regio Alkmaar
 • Coaching manager DNB
  Coaching manager DNB
 • Onderzoek Waterschap Zuiderzeeland
  Onderzoek Waterschap Zuiderzeeland
 • Aan het stuur in netwerken
  Aan het stuur in netwerken