Interim-management

Interim-management is een krachtig middel om verandering te bewerkstelligen. Wij bieden ervaren managers op directieniveau.

 • Harry ter Braak
  Harry ter Braak
  adviseur en vennoot
 • Alinda van Bruggen
  Alinda van Bruggen
  adviseur/ directie
 • Peter van Essen
  Peter van Essen
  adviseur

Interim-management vraagt om een zorgvuldige afstemming tussen de aard van de organisatie en van de veranderopgave enerzijds en de persoon van de interim-manager anderzijds. Wij zetten uitsluitend interim-managers in met een rijke ervaring in het vak. De verbinding wordt zodanig georganiseerd dat er altijd een beroep gedaan kan worden op aanvullende competenties van ons bureau. In het kader van de kwaliteitsborging gaat de inschakeling van een interim-manager van WagenaarHoes altijd gepaard met de inzet van een schaduwmanager. Deze fungeert als klankbord van de interim-manager en is desgewenst een tweede aanspreekpunt voor de opdrachtgever.