Coaching

Bij coaching werken wij met individuen en teams. Samen gaan wij op zoek naar betere werkprestaties voor leidinggevenden en professionals, waarvan ook de organisatie waarin zij werken profiteert.

 • Harry ter Braak
  Harry ter Braak
  adviseur en vennoot
 • Paul Geertsema
  Paul Geertsema
  adviseur/ directie
 • Alinda van Bruggen
  Alinda van Bruggen
  adviseur/ directie

Coaching gericht op toegevoegde waarde voor de organisatie
Coaching is van alle tijden. De oude Grieken waren al gefascineerd door de kracht van reflectie op het eigen denken en handelen. Die reflectie wordt juist in de huidige tijd weer gezocht. Hoewel wij hier de oude Grieken aanhalen, zien we de hedendaagse coach niet als een ‘orakel van Delphi’. Bij coaching zijn wij gericht op resultaat en toegevoegde waarde van het individu of team voor de organisatie. Wij onderschrijven het belang van investeren in mensen door coaching; ze leveren een nog betere of vernieuwde bijdrage aan het realiseren van de doelen van de organisatie.

Vrijwillig maar niet vrijblijvend
Wij zien coaching als een vorm van begeleiding op vrijwillige maar niet vrijblijvende basis, gericht op het leveren van toegevoegde waarde in de ontwikkeling van het individu of een team. Het gaat in de kern steeds om de wat-, hoe- en wie-vraag van de gecoachte. Wat wil ik bijdragen? Hoe doe ik dat? Wat drijft of blokkeert mij?

Bevorderen van leren
Het wezen van coaching is daarmee bepaald: iemands potentiële kwaliteiten vrijmaken en waar nodig zijn belemmerende overtuigingen oprekken. Zonder te onderwijzen, maar door het bevorderen van leren. Het doel van coaching is het verbeteren van de prestaties en leermogelijkheden door uitbreiding van het incasserings- en reflectievermogen en het handelingsrepertoire.