CESD - centrum voor evaluatiestudies sociaal domein

Zicht op voortgang transformatie

Verloopt de transformatie in het sociaal domein in de gewenste richting en het gewenste tempo? Zijn er onverwachte en ongewenste neveneffecten? Wat kan er beter en wat is daarvoor nodig? Kunnen we voldoende sturing geven en zijn we daarin effectief?

Vragen die bestuurders, professionals, partners en burgers bezig houden. Zowel aan de kant van gemeenten en rijk als van zorgaanbieders, onderwijs, vrijwilligers en anderen. Er is behoefte om periodiek de balans op te maken, successen zichtbaar te maken en te weten waar bijsturen nodig is. Bij het opmaken van de balans, het evalueren van de ontwikkelingen in het sociaal domein, is het belangrijk de goede vragen te stellen, en de antwoorden in de juiste context en samenhang te plaatsen. Het sociaal domein is zo veelomvattend dat hulpmiddelen nodig zijn om niet te verdwalen. Evaluatie is een hulpmiddel om gericht in- en uitzoomen mogelijk te maken en daardoor de bomen èn het bos te blijven zien.

Onze toegevoegde waarde

Het centrum voor evaluaties sociaal domein (CESD)

• adviseert en begeleidt bij  ontwerp en uitvoering van evaluatieonderzoek in het sociaal domein en voert desgewenst het onderzoek voor u uit

• ondersteunt bij de interpretatie van bevindingen en de vertaling daarvan naar verbeteracties

• heeft daarbij nadrukkelijk aandacht voor ‘de bedoeling’, voor de rollen in het systeem en voor lerend organiseren / lerend evalueren • is actiegericht: simulaties, action research ….

CESD beschikt over

• gedegen kennis van het sociaal domein, inclusief de spelers daarbinnen en lokale en regionale verschillen in arrangementen

• een rijk repertoire aan evaluatie instrumenten (ex ante, ex post) (doorlichting, audit, …)

• een uitvoerig relatienetwerk binnen het sociaal domein en in de kenniswereld • ervaren adviseurs en onderzoekers met een onderzoekswetenschappelijke achtergrond.

Onze werkwijze in vier ronden Als u ons vraagt te helpen bij het opmaken van de balans van waar u staat in de transformatie in het sociaal domein, dan kunt u het volgende van ons verwachten. Lees verder.

Voorbeeld Cases

Artikel De TSD is klaar, hoe nu verder?

 • Harry ter Braak
  Harry ter Braak
  adviseur en vennoot
 • Paul Geertsema
  Paul Geertsema
  adviseur/ directie
 • Alinda van Bruggen
  Alinda van Bruggen
  adviseur/ directie