Strategische medezeggenschap

Strategische medezeggenschap

Volwaardig sparringpartner over strategie en bedrijfsvoering

Ondernemingsraden krijgen steeds vaker te maken met complexe reorganisaties, strategische beslisdocumenten en businesscases. Hoe zorgt de OR dat hij kan meepraten over strategische onderwerpen of hierover zelf met initiatieven komt?

  • Paul Geertsema
    Paul Geertsema
    adviseur/ directie

Volwaardig sparringpartner over strategie en bedrijfsvoering

De training geeft deelnemers de tools om een volwaardig gesprekspartner te zijn bij complexe strategische en bedrijfskundige vraagstukken door:

  • Te bouwen aan inhoudelijke kennis;
  • Het benadrukken van de procesrol die de OR kan inzetten bij deze vraagstukken.

Deze aanpak is doorslaggevend om een OR succesvol te laten zijn in het overleg over strategische en bedrijfskundige onderwerpen en een waardevolle bijdrage te laten leveren voor de onderneming en alle betrokkenen.

Kennis van binnen en buiten de organisatie

Ondernemingsraden hebben niet altijd de inhoudelijke kennis of een effectieve werkwijze om een visie te vormen over strategie en bedrijfsvoering. In de training besteden we onder meer aandacht aan effectief beïnvloeden, de interne organisatie als kennisbron en tips van een ervaringsdeskundige. De opleiding bestaat uit twee aaneengesloten dagen (inclusief eerste avond). We werken met werkvormen en opdrachten die een maximaal leereffect realiseren, waarbij uw praktijksituatie centraal staat.

De praktijk van uw organisatie staat centraal

Ter voorbereiding op de training doen we een intake. Tijdens de training spelen we in op de context van uw bedrijfssector, de samenwerking tussen OR, directie en organisatie, en de werkwijze van de OR.

Lees de leaflet en/of neem contact met ons op via (0343) 52 40 10.