Leaflet Quickscan wijkteams

Quickscan wijkteams

Hoe staan uw wijkteams ervoor?

Weet u hoe het gesteld is met de slagvaardigheid van uw wijkteams? Waar zit de ruimte voor verbetering? Wij bieden u een quickscan aan die een snel maar gedegen antwoord geeft op deze vragen. Voor een beperkte investering krijgt u inzicht in het verbeterpotentieel van uw wijkteams en aanbevelingen voor  de doorontwikkeling van de teams.

  • Alinda van Bruggen
    Alinda van Bruggen
    adviseur/ directie

Belangrijke rol in sociaal domein

Wijkteams hebben in veel gemeenten een grote rol toebedeeld gekregen in de uitvoering van de nieuwe taken in het sociaal domein. De wijkteams zijn er meestal op gericht om te komen tot integrale en op maat gesneden oplossingen, samen met de cliënt. Het is een flinke uitdaging om de teams daadwerkelijk in staat te stellen dit te doen. Bieden de regelgeving en organisatiestructuur bijvoorbeeld voldoende ruimte voor leden van het wijkteam om maatwerk te leveren? En is de samenwerking met netwerk- en ketenpartners voldoende adequaat om integrale oplossingen te kunnen realiseren? Nu, ruim twee jaar na de transitie, is het een goed moment om te kijken naar hoe uw wijkteams ervoor staan.

Meer inzicht in het functioneren van uw wijkteams

We bieden u aan een quickscan te doen van hoe de wijkteams in uw gemeente functioneren en hoe hun slagvaardigheid kan worden vergroot. Een van onze adviseurs zal gesprekken voeren met relevante betrokkenen. Dat verbinden wij met een analyse van de wijze waarop de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden formeel geregeld zijn. De bevindingen worden voor u verwoord in een compact rapport met heldere verbeteradviezen. 

De quickscan kunnen we u bieden voor een totaalprijs van €1.200,-, exclusief btw en inclusief reiskosten. 

Klik hier voor meer informatie.