Beknopte training

Bedrijfskundig inzicht voor ondernemingsraden

Geen effectieve medezeggenschap zonder inzicht in cijfers

Ondernemingsraden kijken steeds meer met een bedrijfskundige blik naar de plannen van bestuurders en geven de bestuurder inhoudelijk constructieve input. Dat betekent dat de OR goed beslagen ten ijs moet komen om  de plannen en businesscases van de organisatie te kunnen beoordelen.

  • Paul Geertsema
    Paul Geertsema
    adviseur/ directie

Voldoende kennis essentieel voor beoordelen financiële onderbouwing

Eén van de belangrijkste elementen uit deze plannen is vaak een financieel complexe onderbouwing. Zijn ondernemingsraden wel voldoende uitgerust om deze plannen goed te beoordelen? Om zeker te zijn dat u voldoende kennis heeft om dergelijke reorganisatieplannen of businesscases te bespreken met uw bestuurder, bieden wij u een beknopte training om inzicht te krijgen in cijfers. Lastige begrippen en financiële vraagstukken worden aan de hand van voorbeelden praktisch uitgelegd.

Basiskennis om financiële vragen te kunnen beantwoorden

Welke informatie vind je in jaarrekeningen? Hoe lees je een balans of kasstroomoverzicht? Wat is de waarde van prognoses? Wanneer is een onderneming financieel gezond? Waar staat de informatie die je nodig hebt? In deze praktische training krijgen de deelnemers basiskennis en -vaardigheden om te kunnen omgaan met dit soort vragen.

Aanbieding op maat mogelijk

In de leaflet vindt u meer  informatie over deze training. De kosten voor deze training bedragen € 800 à € 900 per persoon. Dit is exclusief  btw en arrangementskosten. Wij stellen graag voor u een aanbieding op maat op. Wacht niet te lang en zorg dat u met deze financiële kennis een volwaardig gesprekspartner wordt van de bestuurder.