Terug naar Aanbod Academie Informatie over de workshop

Workshop Bestuurlijke sensitiviteit

Ambtenaren en bestuurders in goed samenspel

Bestuurders en ambtenaren hebben in de beleidsontwikkeling en besluitvorming met elkaar te maken. Daarbij is er regelmatig sprake van spanningen en onbegrip, dat vaak voortkomt uit de wezenlijk andere rollen die ze hebben. De mate waarin de complementariteit in deze rollen tot zijn recht komt, maakt een overheidsorganisatie succesvol.

  • Alinda van Bruggen
    Alinda van Bruggen
    adviseur/ directie

Perspectiefwisseling als vaardigheid

De begrippen die ambtenaren en bestuurders gebruiken zijn veelal dezelfde, maar hebben voor hen een andere betekenis. Daarom is het belangrijk dat ambtenaren vanuit het perspectief van de bestuurder leren kijken, zonder hun eigen perspectief uit het oog te verliezen. Ook bestuurders kunnen hieraan een bijdrage leveren, door bewust verbinding te maken tussen het eigen perspectief en de meer op feiten gerichte deskundigheid van de ambtelijk adviseur. En een goede ambtenaar weet zijn bestuurder daarbij te helpen.

Inzicht, doorleven en doen

Inzicht in deze verschillen tussen de bestuurlijke en de ambtelijke rationaliteit is in deze training nog maar het begin. Om echt te leren en een verandering in het dagelijks werk tot stand te brengen, helpt het om te doorleven. Hiervoor zetten wij in onze training simulaties in, gebaseerd op uw eigen praktijk. In de simulatie worden de rollen en rationaliteit van bestuurders en ambtenaren doorleefd en van uitleg en persoonlijke feedback voorzien. Tijdens de simulaties wordt er veel gelachen: er is vaak sprake van herkenning en relativering. Een uitstekende manier om te leren. De casussen voor de simulaties passen wij aan op uw specifieke situatie en leerbehoefte.

Maatwerk in omvang en opzet mogelijk

Wij bieden deze training aan als een korte workshop van 5 uur, maar ook in meer uitgebreide vorm als twee- of driedaagse training. We werken met groepen van tien - twaalf deelnemers. De kosten zijn afhankelijk van de duur en de invulling van de training. Wij stellen graag voor u een aanbieding op maat op.