Leergang (pdf)

Leergang Aan het stuur in netwerken

Effectief handelen in teams op het snijvlak van organisaties

U opereert als professional in de publieke sector in netwerken om publieke belangen te dienen en maatschappelijke opgaven te realiseren. Het werken in verschillende netwerken vraagt veel aandacht en energie van u. Bovendien worden steeds weer andere kwaliteiten van u gevraagd. Zicht hebben op processen van macht en invloed binnen het netwerk is belangrijk voor de deelnemers aan het netwerk.

  • Alinda van Bruggen
    Alinda van Bruggen
    adviseur/ directie

Aandacht voor diverse inzichten en gedrag

In de leergang komen inzichten uit verschillende disciplines aan de orde (strategie, organisatiekunde, sociologie), maar ook de gedragskant van het werken in netwerkteams komt aan bod (veranderkunde, psychologie).Welke houding en welk gedrag komen we tegen? Welke spanningen en dilemma’s spelen in het netwerk? Wat zijn knellende vragen voor de netwerkspelers in het veld? Het is onze overtuiging dat de persoonlijke effectiviteit van de deelnemers in het netwerk doorslaggevend is voor het succes.

Effectiever opereren in netwerken

De leergang bestaat uit 5 modules, verspreid over 6 maanden. Na het volgen van de leergang is uw persoonlijke effectiviteit in het opereren in netwerken en netwerkteams toegenomen. Tevens heeft u meer inzicht in de werking van teamontwikkeling en de werking van netwerkorganisaties. En is uw inzicht verbreed en uw instrumentarium vergroot. U bent toegerust om uw rol in netwerken te nemen.

Aanbieding op maat mogelijk

De kosten voor deelname aan deze leergang zijn maximaal € 2.195,- per persoon. Dit is exclusief btw en accommodatiekosten, inclusief materiaal. Indien gewenst stellen wij graag voor u een aanbieding op maat op.

 

Postadress
Factuuradres
Inschrijven