Terug naar Leiderschapsontwikkeling Meer over LOT

Leiderschapsontwikkelingstraject LOT

Leiderschap in verandering

Organisaties veranderen in snel tempo. Leidinggevenden zijn per definitie degenen die een succesvolle ontwikkeling kunnen initiëren, ontwikkelen en dragen, maar ook blokkeren. Leiderschap is essentieel in veranderingsprocessen en in het blijvend versterken van het aanpassingsvermogen van de organisatie.

  • Paul Geertsema
    Paul Geertsema
    adviseur/ directie

Vergroten persoonlijke effectiviteit en leervermogen

Het doel van het leiderschapsontwikkelingstraject (LOT) is om de persoonlijke effectiviteit van de deelnemers, en daarmee het lerend vermogen van de organisatie, te vergroten. Wij maken in LOT de verbinding tussen leiderschap en management, tussen ‘kunst’ en ‘kunde’. Dit traject is bedoeld voor directieleden, managers, teamleiders, projectleiders of programmamanagers. De deelnemers krijgen een helder beeld van het eigen functioneren en ontwikkelen leervermogen om hun sterke punten uit te buiten en zwakke kanten zoveel mogelijk aan te vullen.

Persoonlijke (leer)ervaring deelnemers centraal

Het traject bestaat uit zes modules, die gewoonlijk in acht maanden worden doorlopen. We starten met een gezamenlijke kick-off-bijeenkomst en individuele intakegesprekken. Gedurende het traject voeren wij met de deelnemers individuele coachingsgesprekken, gericht op feedback en aanscherping van het eigen persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Ook besteden wij aandacht aan de verdere ontwikkeling van de deelnemer na afloop van het traject.

Aanbieding op maat mogelijk

De kosten voor deelname aan het LeiderschapsOntwikkelings Traject (LOT) zijn afhankelijk van het programma en de grootte van de groep, en kunnen variëren van € 2.700 tot € 3.500 per persoon. Dit is exclusief btw en arrangementskosten. Wij stellen graag voor u een aanbieding op maat op.

Lees de leaflet en/of neem contact met ons op.