Workshop Inzetbaarheid

Inzetbaarheid van medewerkers

Beter toegerust voor de toekomst

De tijden veranderen. Zo ook die van medewerkers. Vroeger kon je als medewerker nog rekenen op een leven lang werken voor één organisatie. Tegenwoordig is de enige zekerheid dat je toekomst onzeker is. Het leven met deze werkelijkheid en het nemen van verantwoordelijkheid over je eigen loopbaan is een uitdaging. Vandaar de workshop ‘Op weg naar duurzame inzetbaarheid van medewerkers’.

Leidinggevenden belangrijke rol bij inzetbaarheid medewerkers

Doel is medewerkers breder inzetbaar te krijgen, zowel binnen als eventueel buiten de eigen organisatie. Medewerkers steviger in hun schoenen laten staan. Insteek van de workshop is de rol die leidinggevenden hierin hebben. De verschillende mogelijkheden verkennen van aanpak en actie. De workshop richt zich op leidinggevenden die met het actuele vraagstuk rondom inzetbaarheid te maken hebben. Na afloop van de workshop heeft u meer grip op het thema inzetbaarheid en beschikt u over concrete handvaten om actie te ondernemen richting uw medewerkers. Ook heeft u meer zicht op uw eigen inzetbaarheid.

Combinatie met Management Drives mogelijk

In één dagdeel wordt ingegaan op de vraag waarom en op welke wijze inzetbaarheid een thema is. Ook wordt aandacht besteed aan welke vragen op gebied van inzetbaarheid nu vooral bij medewerkers spelen en wat leidinggevenden terugkrijgen van hun medewerkers als het gaat om hoe zij nu handelen inzake inzetbaarheidsvraagstukken. Een combinatie met Management Drives is mogelijk.

Aanbieding op maat mogelijk

De kosten zijn afhankelijk van de omvang en de grootte van de groep, en variëren van € 150,- tot € 200,- per persoon. Een groep bestaat uit tenminste 10 deelnemers. De kosten zijn exclusief btw, maar inclusief materiaal. Wij stellen graag voor u een aanbieding op maat op.

Lees de leaflet en/of neem contact met ons op.