Summercourse Bestuursadvies

Het zomerreces komt eraan. Vanaf september zal de hectiek weer toenemen. Nieuwe uitdagingen, die vragen om een frisse en scherpe adviseur.

 

Wie gunt u deze impuls?

 • Harry ter Braak
  Harry ter Braak
  adviseur en vennoot

Bestuursadviseur als verbinder Uit onze analyse van overdrachtsdossiers aan raden blijkt dat van bestuursadviseurs echt een andere rol en werkwijze verwacht wordt. Het bestuur zal met zijn agenda snel aan moeten sluiten op wat er in de samenleving leeft en daar samen met de ambtelijke organisatie op inspelen. En dat betekent voor de bestuursadviseur een belangrijke rol als verbinder. In de Summercourse gaan we met bestuursadviseurs op reis om deze veranderingen te verkennen, zodat zij hun bestuurders de komende termijn effectief in positie weten te brengen. Klaar voor de komende termijn Concrete inzichten die bestuursadviseurs helpen om balans en overzicht te houden, handvatten en taal die helpt om bestuurders en andere stakeholders effectief te adviseren én nieuw opgedane inspiratie. Twee dagen die afwisselend intensief en ontspannen zijn. Kennis opdoen, ontmoetingen, ervaringen en wandelgesprekken. Van elkaar én van deskundige trainers leren.

Partner in verandering WagenaarHoes is partner in verandering voor de lokale overheid. Onze adviseurs en trainers kennen de context van het openbaar bestuur en staan al 30 jaar bestuurders en hun adviseurs bij in complexe uitdagingen. Voor deze Summercourse delen zij hun actuele kennis van adviseren in een gemeentecontext anno 2019.

Programma

 

Dag 1: Adviseur en context  

 • Inzicht in de adviesrol: inzicht in eigen drijfveren, waarden en overtuigingen via Management Drives.  
 • Verbinding tussen rol en context: Eigen rol en positie kiezen ten opzichte van de bestuurlijke en ambtelijke kernspelers en dynamiek met de omgeving.  
 • Opgavegestuurd en procesgestuurd werken: wat mogen bestuurders verwachten van de ambtelijke organisatie en van de roluitoefening van de bestuursadviseur.

Dag 2: Adviesvaardigheden  

 • Effectief beïnvloeden: aansluiten, draagvlak creëren en interventies doen. Van doordrukken tot niets doen en alles daartussen.
 • Adviseren vanuit meervoudig perspectief (o.a. bestuurder, bewoner, (keten) partner): bij de veranderende verhoudingen in de samenleving het eigenaarschap voor belangenafwegingen zorgvuldig beleggen.
 • Adviseren op strategische opgaven: bewust zijn van het belang van de agenda.
 • Scenario denken en/ of oordeelsvorming vanuit casuïstiek.  
 • Van één-dimensioneel denken naar openingen vinden, en oordeelsvermogen aanscherpen.

Investering: € 1.250,- per persoon (exclusief btw)

Locatie: Driebergen (gratis parkeerplaatsen aanwezig en goed bereikbaar met OV).

Exclusief voor uw gemeente? Neem contact met ons op voor een aantrekkelijke pakketprijs voor een volledig op maat gesneden incompany course.