Terug naar Bestuur en governance Informatie BLOT

Bestuurlijk LeiderschapsOntwikkelingsTraject BLOT

Een nieuwe impuls aan uw bestuurlijk leiderschap

Na de verkiezingen krijgt een beperkt aantal mensen de kans om als wethouder inhoud te geven aan het dagelijks bestuur van hun gemeente. Om effectief én geloofwaardig inhoud te geven aan deze functie, is meer dan ooit leiderschap nodig. Van leden van bestuurscolleges wordt vanaf hun start een leiderschapsrol verwacht.

  • Harry ter Braak
    Harry ter Braak
    adviseur en vennoot
  • Paul Geertsema
    Paul Geertsema
    adviseur/ directie

Amper inwerktijd voor dagelijks bestuurders

In een politieke context is elke actie een politieke. Inwerktijd wordt je amper gegund in de politiek bestuurlijke setting, terwijl je wel direct verantwoordelijk bent. Hoe ga je goed met deze verantwoordelijkheden om? Hoe verhoud je je tot de gemeenteraad? Hoe vervul je op effectieve wijze de nieuwe taak? Hoe ziet de leiderschapsrol van de dagelijks bestuurder eruit? Ons BLOT-programma ondersteunt bestuurders in het ontwikkelen en versterken van hun persoonlijk leiderschap. Het programma is zowel een instrument in het eigen ontwikkelingstraject als een impuls in de dagelijkse praktijk van de wethouder. Het biedt tijd voor reflectie, bewustwording en verandering voor bestuurders.

Werken aan meer inzicht en vaardigheden

Door de BLOT krijgt u beter inzicht in uw eigen functioneren en leervermogen om uw sterke kanten uit te buiten en zwakke kanten zoveel mogelijk aan te vullen. Daarnaast ontwikkelt u vaardigheden om de belangrijkste elementen van uw eigen bestuurdersrol in te vullen en bestuurdersvraagstukken integraal en outputgericht op te lossen. U ervaart wat het betekent om te besturen zonder te managen. Samen met andere bestuurders van verschillende gemeenten, werkt u in zes bijeenkomsten, gedurende acht maanden aan uw eigen ontwikkeling als bestuurder.

Deelnemers afkomstig uit heel Nederland

De kosten voor deelname aan dit traject zijn € 4.750,- per persoon. Dit bedrag is exclusief btw en accommodatiekosten, maar inclusief alle materialen. Aan voorgaande BLOT’s hebben wethouders deelgenomen uit onder andere Amsterdam, Den Haag, Helmond, Kaatsheuvel, Lisse, Noordwijk, Utrecht, Zaanstad en Zoetermeer.

Lees de leaflet en/of neem contact met ons op.