Disclaimer en intellectuele eigendomsrechten

Disclaimer

Het (beeld)materiaal op www.wagenaarhoes.nl is veelal eigen materiaal. WagenaarHoes Organisatieadvies heeft al datgene gedaan wat redelijkerwijs kan worden gevergd om de rechten van de auteursrechthebbende op het materiaal te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot WagenaarHoes Organisatieadvies wenden via info@wagenaarhoes.nl. Uiteraard zullen wij op verzoek zo snel mogelijk informatie en beeldmateriaal verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

  • Wij zijn niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.
  • Wij geven geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op deze website werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logos, foto's en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij WagenaarHoes Organisatieadvies tenzij anders vermeld.

 

Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor commercieel gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande toestemming van WagenaarHoes Organisatieadvies niet toegestaan.