• Gemeenteraadsverkiezingen 2018
  De Gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. Nieuwe raadsleden en wethouders komen aan zet om opgaven en kansen aan te pakken. We helpen gemeenteraden en -besturen graag om een goede start te maken.
  Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Lees verder
 • Organisatieontwikkeling
  Organisatieontwikkeling is het organiseren van effectieve oplossingen voor specifieke en complexe opgaven. WagenaaarHoes organiseert bedrijven, maatschappelijke instellingen en overheden hierbij op basis van sterke betrokkenheid, kennis van zaken en creativiteit.
  Organisatieontwikkeling Lees verder
 • Governance en bestuur
  WagenaarHoes werkt als partner in verandering mee aan het versterken van bestuurlijke verhoudingen, het verbeteren van de verbinding met verbonden partijen, doorontwikkeling tot regiegemeente en vraagstukken die te maken hebben met intergemeentelijke samenwerking en herindelingen.
  Governance en bestuur Lees verder
 • Leiderschapsontwikkeling
  Inspirerend en effectief leiderschap, altijd in relatie tot actuele en toekomstige opgaven. Met WagenaarHoes ontdekt u hoe authentiek leiderschap uw organisatie sterker maakt.
  Leiderschapsontwikkeling Lees verder
 • Summercourse Bestuursadviseurs 2018
  Schrijf je nu in!
  Summercourse Bestuursadviseurs 2018 Lees verder.
Overzicht
Onze mensen
 • Harry ter Braak
  Harry ter Braak
  vennoot
 • Alinda van Bruggen
  Alinda van Bruggen
  adviseur/ directie
 • Peter Van Essen
  Peter Van Essen
  adviseur
 • Paul Geertsema
  Paul Geertsema
  adviseur/ directie
 • Maureen Hendriks
  Maureen Hendriks
  adviseur
 • Jeroen van den Heuvel
  Jeroen van den Heuvel
  adviseur
 • Gertjan van der Hoeven
  Gertjan van der Hoeven
  adviseur
 • René Hooijdonk
  René Hooijdonk
  vennoot
 • Eric ten Hulsen
  Eric ten Hulsen
  adviseur
 • Laura Kaup
  Laura Kaup
  secretariaat
 • Erik Koopman
  Erik Koopman
  adviseur
 • Mirjam Kortland
  Mirjam Kortland
  secretariaat
 • Jan Willem Kradolfer
  Jan Willem Kradolfer
  vennoot
 • Peter Kradolfer
  Peter Kradolfer
  ICT
 • Cees Paardekooper
  Cees Paardekooper
  adviseur
 • Wubbo Tempel
  Wubbo Tempel
  adviseur
 • Frank Tromp
  Frank Tromp
  adviseur/ directie
 • Ariëlla Verheul
  Ariëlla Verheul
  adviseur
 • Jostein van Vliet
  Jostein van Vliet
  adviseur
 • Marion van de Vorst
  Marion van de Vorst
  adviseur
 • Mark de Vries
  Mark de Vries
  adviseur
 • Rob Wagenaar
  Rob Wagenaar
  adviseur
 • Christian van den Berg
  Christian van den Berg
  adviseur
Lees verder
WagenaarHoes Organisatieadvies
Ons verhaal
Hoofdstraat 69, Driebergen
Hoofdstraat 69, Driebergen

Wij helpen onze opdrachtgevers als ‘partner in verandering’ bij het doorgronden en aanpakken van lastige vraagstukken.

 

Wij ondersteunen bedrijven, maatschappelijke instellingen en overheden. Onze opdrachtgevers zijn onder andere gemeenten, waterschappen, onderwijsinstellingen, financiële dienstverleners en woningbouwcorporaties. De uitdagingen van onze tijd vragen om een meervoudig perspectief. Wij combineren graag onze ervaring en inzichten uit de private sector en het publieke domein.

 

Wij werken samen met onze opdrachtgevers om complexe situaties te doorgronden en blijvend vlot te trekken. Het gaat hierbij om denkkracht, daadkracht en bezieling. Wij koppelen inhoudelijke kennis van diverse thema's en branches aan een gedegen en tegelijkertijd verrassende procesaanpak. Voor blijvend succes is het minstens zo belangrijk om aandacht te besteden aan de onderstroom van overtuigingen en onderling vertrouwen bij betrokkenen. Daarbij zeggen we altijd waar het op staat. Maar wel op een manier waardoor u een volgende stap kunt zetten.

 

Lees meer
Strategievorming

U heeft behoefte aan een heldere koers in een turbulente tijd. De identiteit van uw organisatie, en de ontwikkeling daarvan, staan centraal in uw strategie. Strategievorming vraagt om zicht op de positie van de organisatie in haar maatschappelijke omgeving, de strategische opties van de organisatie daarbinnen en een helder proces waarlangs het strategische plan tot stand komt. Dat proces bevestigt immers uw identiteit en daarmee uw strategie.

Lees meer
Leiderschapsontwikkeling

Inspirerend en effectief leiderschap, altijd in relatie tot actuele en toekomstige opgaven. Met WagenaarHoes ontdekt u hoe authentiek leiderschap uw organisatie sterker maakt.

Lees meer
Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling is het organiseren van effectieve oplossingen voor specifieke en complexe opgaven. WagenaarHoes ondersteunt bedrijven, maatschappelijke instellingen en overheden hierbij op basis van sterke betrokkenheid, kennis van zaken en creativiteit.

Lees meer
Zicht op voortgang transformatie
CESD - centrum voor evaluatiestudies sociaal domein

Verloopt de transformatie in het sociaal domein in de gewenste richting en het gewenste tempo? Zijn er onverwachte en ongewenste neveneffecten? Wat kan er beter en wat is daarvoor nodig? Kunnen we voldoende sturing geven en zijn we daarin effectief?

Lees meer
Advies

In welke rol wij ook werken, wij zien onszelf in eerste instantie als adviseur. Adviseren is een professie. Vanuit deze professie nemen wij uw vraagstuk serieus en zullen wij dit vanuit verschillende perspectieven bekijken om tot een werkbare oplossing en aanpak te komen.

Lees meer
Coaching

Bij coaching werken wij met individuen en teams. Samen gaan wij op zoek naar betere werkprestaties voor leidinggevenden en professionals, waarvan ook de organisatie waarin zij werken profiteert.

Lees meer
Unieke aanpak via leren én interveniëren
Academie

Met de WagenaarHoes Academie dragen we bij aan het verder professionaliseren en ontwikkelen van leidinggevenden en medewerkers. Soms als een vervolg op een adviestraject om innovatieprocessen te ondersteunen. Andere keren staat opleiden en trainen meer op zichzelf. Maar altijd verbinden we professionalisering en ontwikkeling van mensen met de missie en kernwaarden van de organisatie. Direct door naar ons aanbod of een overzicht van onze activiteiten.

Lees meer
Begeleiding conferenties

We zien een conferentie als een uitstekende werkvorm om met een aantal mensen snel stappen te zetten. Wij zorgen in de voorbereiding en tijdens de conferentie voor inhoudelijke scherpte. Ook hebben we altijd oog voor de verhoudingen tussen mensen, die net zo belangrijk zijn als de inhoud om tot resultaten te komen.

Lees meer
Interim-management

Interim-management is een krachtig middel om verandering te bewerkstelligen. Wij bieden ervaren managers op directieniveau.